Circular Week – do zobaczenia za rok!

W 2020 Circular Week odbędzie się po raz trzeci!

Circular Week to cykl inicjatyw, które mają na celu edukację i promocję postaw, zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej. W ramach Tygodnia odbędzie się szereg wydarzeń, poprzez które będziemy propagować idee zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim zachęcać do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji czyli podstawowych założeń gospodarki cyrkularnej.

Zależy nam na dotarciu do jak najliczniejszego grona konsumentów, by pokazać czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i co każdy z nas może zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. Chcemy edukować społeczeństwo, pokazując działania jakie możemy podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia.

Przedsiębiorcom pokażemy jak przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać cyrkularne produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Chcemy też zaprezentować rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.

Gdzie: Polska, Europa

Kto może zostać organizatorem: każdy – firmy, start-upy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, świat nauki, osoby fizyczne

Do kogo adresowane są wydarzenia: do każdego – odbędą się warsztaty, szkolenia, round tables, seminaria branżowe, happeningi, wystawy, networking, Circular Congress

Chcemy włączyć jak najwięcej osób i instytucji we wdrażanie i propagowanie gospodarki obiegu zamkniętego – każdy może zostać współorganizatorem Circular Week. Zbieramy wszelkie inicjatywy związane z tą koncepcją, umieszczamy je na mapie wydarzeń (www.circularweek.org) oraz promujemy w ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Jeżeli chcesz zostać partnerem/patronem wydarzenia skontaktuj się z nami: i.fortuniak@circularweek.org

Zapraszamy do współpracy!