Wyniki konkursu grantowego GOZpodarne wyzwanie

Z wielką przyjemnością ogłaszamy laureatów konkursu GOZpodarne wyzwanie! Konkurs realizowany jest w ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week), który w tym roku odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w terminie 22-28 października 2018 r. Organizatorem jest Koalicja RECONOMY, a Partnerem Biznesowym – Stena Recycling. 

Łącznie na konkurs wpłynęło 15 projektów z Warszawy, Poznania, Katowic i Gdańska. 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za nadesłane prace, zaangażowanie i entuzjazm! Czytając projekty, Jury zwróciło uwagę na wiele nowatorskich i innowacyjnych pomysłów, promujących idee circular economy.  Wszystkie wnioski były oceniane pod kątem wypełnienia zobowiązań formalnych: poprawne wypełnienie formularza wniosku oraz w oparciu o kryteria szczegółowo przedstawione w Regulaminie Konkursu.

Na podstawie opisanych kryteriów, po bardzo długich obradach, Jury wybrało 10 projektów do dofinansowania (kolejność losowa):

Kampania promocyjno-edukacyjna: „WAŻNA AKCJA – SEGREGACJA”, Fundacja CultureLab, Warszawa

“Klimat to temat!”, Fundacja “Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Warszawa

Krawiecka Kawiarenka Naprawcza, Fundacja alter eko, Warszawa

Kulturalne Wysypisko, Fundacja Ekotrend, Warszawa

Przegląd Filmów GOZpodarnych, Fundacja CSR Res Severa, Poznań

Po-dzielnia, Fundacja Pro Terra, Centrum Edukacji Ekologicznej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Poznań

GOZpodarność od przedszkola do dyrektora, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski, Gdańsk

Promocja Polish Circular Week, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańsk

„Jednorazówki poza obiegiem!”, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, Katowice

Cykl otwartych wydarzeń, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Katowice

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Celem konkursu „GOZpodarne wyzwanie” był wybór 10-ciu najlepszych autorskich pomysłów na promocję działań i idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs „GOZpodarne wyzwanie” jest jednoetapowym, otwartym konkursem, skierowanym do organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie jednego z pięciu miast: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice.

Dofinansowanie, o które mogli starać się Uczestnicy, wynosi 2.500 złotych brutto.

Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

regulamin konkursu GOZpodarne wyzwanie

wniosek o dofinansowanie

prezentacja_inspiracje_GOZpodarne wyzwanie

FAQ_konkurs grantowy

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Mail: gozpodarne.wyzwanie@gmail.com, tel. 667 028 857

 

Partner konkursu: