III edycja międzynarodowej konferencji koalicji rECOnomy –  Circular Economy Warsaw Summit

Gospodarka Obiegu Zamkniętego
od teorii do praktyki

25 października po raz kolejny odbędzie się spotkanie liderów i czołowych ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej. Podczas konferencji będzie można wysłuchać inspirujących prezentacji, wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych i poznać najciekawsze case studies z Polski i z Europy.

Chętnych do udziału zapraszamy do rejestrowania się na stronie: https://reconomy.evenea.pl/

Program

8:30 – 9:15
Rejestracja i networking

 

9:15 – 9:30
Powitanie

 

 
Raphaël Varga van Kibéd, Ambasada Holandii
 
Prof. dr hab. Bolesław Rok, Koalicja rECOnomy

 

9:30 – 10:00
Sesja 1. Gospodarka obiegu zamkniętego – kierunek rozwoju dla Europy

 

 
María Rincón Liévana, Komisja Europejska
 
Joan Prummel, Ministerstwo Środowiska i Infrastruktury Holandii

 

10:00 – 11:00
Sesja 2. Inspiracje – prezentacje najciekawszych case studies z obszaru circular economy

 

 
Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA Retail
 
Taina Flink, Stena Recycling
 
Anna Borys-Karwacka, McDonald’s
 
Dr Aleksandra Ćwil-Kaczmarek, BASF Polska

 

11:00 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 12:45
Sesja 3. Zasada 5R w praktyce, World Cafe
 
Prezentacja 10 case studies odpowiadających zasadzie 5R – reduce, reuse, recycle, repair, recover. 10 równoległych sesji stolikowych z ekspertami

 

12:45 – 13:30
LUNCH

 

13:30 – 14:45
Sesja 4. Circular Economy to działa! Czyli o modelach biznesowych w praktyce

 

 
Prof. Jan Jonker, Radboud University
 
Dr Sankar Sivarajah, Bradford University
 
Rob Oomen, Madaster Foundation
 
Marta Krawczyk, Rekopol

 

14:45 – 16:00
Sesja 5. Dyskusja Panelowa
 
Krajowa Strategia GOZ: holenderskie doświadczenia – możliwości i szanse dla Polski
 
Podczas sesji panelowej holenderska i polska strategia rządowa z obszaru GOZ zostaną poddane dyskusji. Zastanowimy się, które rozwiązania mogą być najciekawsze i najbardziej efektywne dla Polski
 
Moderator: Katarzyna Kazimierczuk, International Development Norway AS
 
Joan Prummel, Ministerstwo Środowiska i Infrastruktury Holandii
 
Prof. Jan Jonker, Radboud University
 
María Rincón Liévana, Komisja Europejska
 
Marcin Podgórski, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
 
Zbigniew Bednarski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA
 
Anna Wójcik-Przybył, Stena Recycling
 
Tomasz Jamróz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Tjitske IJpma, Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Holandii

 

16:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

wersja angielska programu

 

Prelegenci:


María Rincón Liévana

Maria jest członkiem zespołu zaangażowanego we wdrażanie pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym od prawie 3 lat. Rozpoczęła jednak karierę w Brukseli zaraz po ukończeniu studiów magisterskich na Europejskim Uniwersytecie Politycznym i Administracyjnym. Pracowała w obszarze polityki regionalnej, koncentrując się w szczególności na wzajemnych powiązaniach poszczególnych dziedzin, takich jak europejska agenda cyfrowa, gospodarka i finanse, a także gospodarka obiegu zamkniętego.

Jej zainteresowanie gospodarką cyrkularną wzrosło po tym, jak dołączyła do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska. Tam zajęła się badaniem nowych, najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a następnie rozpowszechnianiem ich wśród ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw i władz publicznych.

Joan Prummel

Joan pracuje jako międzynarodowy doradca strategiczny ds. zamówień cyrkularnych dla Rijkswaterstaat (organizacji dbającej o stan infrastruktury w Holandii). Joan wspiera różnego typu podmioty we wdrażaniu ambicji cyrkularnych poprzez opracowanie odpowiednich działań strategicznych i operacyjnych. Według niego zamówienia cyrkularne są znakomitym sposobem na wdrożenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego w dużej skali, ponieważ są możliwe do wykorzystania przez dowolne organizacje, przy  czym cyrkularność łączy wydajność zasobów i zrównoważony rozwój z korzyściami ekonomicznymi. Rijkswaterstaat doradza, stymuluje i wspiera instytucje publiczne i firmy prywatne w Europie w zakresie zamówień o charakterze cyrkularnym. Traktuje zamówienia jako dźwignię stymulującą gospodarkę o obiegu zamkniętym. W rezultacie “produkowane” są użyteczne strumienie zasobów zamiast odpadów.

Joan jest jednym z twórców koncepcji zamówień cyrkularnych a także pomysłodawcą holenderskich “Green Deal Circular Procurement”. Joan jest członkiem grupy doradczej ds. zielonych zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej, a także sekretarzem SPP Next – organizacji wspierającej zamówienia cyrkularne w Europie.

Katarzyna Dulko-Gaszyna

Katarzyna Dulko-Gaszyna jest odpowiedzialna za realizację strategii i działań zrównoważonego rozwoju w sieci sklepów IKEA w Polsce od 2011 roku. Wcześniej kierowała działaniami CSR w branży wydawniczej. Główne obszary eksperckie to odpowiedzialna konsumpcja i komunikacja, strategia zrównoważonego rozwoju produktów i usług, zarządzanie surowcami wtórnymi z naciskiem na gospodarkę obiegu zamkniętego, fotowoltaika prosumencka oraz zaangażowanie społeczne biznesu.

Ukończyła studia m.in. z zakresu politologii oraz zarządzania środowiskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Warszawskiej oraz na niemieckich Uniwersytetach w Hamburgu i Bremie.

Taina Flink

Taina Flink jest ekspertem zarówno w obszarze inżynierii projektowania przemysłowego jak i zrównoważonego designu. Jest pracownikiem firmy Stena Recycling gdzie przez ostatnie 7 lat zajmuje się projektowaniem dla recyklingu. W ramach swojej pracy pomaga firmom zajmującym się opracowywaniem produktów zwiększyć możliwości ich recyklingu już na etapie projektowania i kształci twórców produktów w zakresie recyklingu.

Anna Borys-Karwacka

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w zakresie Public Relations, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz Public Affairs. Wspierała między innymi takie marki jak Coca-Cola, Samsung czy MasterCard. Ma doświadczenie jako wykładowca akademicki w SGH i Collegium Civitas. Współpracuje z Fundacją Szkoła Liderów jako mentorka w programie Liderzy PAFW.

Absolwentka studiów magisterskich na  kierunkach: Międzynarodowe Stosunki  Gospodarcze i Polityczne oraz Finanse i  Bankowość, a także Polsko-Francuskiego  Programu Studiów Europejskich:  Komunikowanie – Public Relations w  Szkole Głównej Handlowej (SGH). Jest także stypendystką Copenhagen Business School w Danii.

Jan Jonker

Prof. dr Jan Jonker jest specjalistą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Jest kierownikiem katedry “Zrównoważonej przedsiębiorczości” w Nijmegen School of Management na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kierownika katedry d ‘Excellence Pierre de Fermat w Toulouse Business School w Tuluzie. W okresie 2017-2018 pracuje także jako kierownik katedry Emilie Francqui na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.

Zainteresowania naukowe prof. Jonkera obejmują zarządzanie, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, w szczególności opracowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i powiązanych, nowych modeli biznesowych.  Można go postrzegać bardziej jako przedsiębiorcę akademickiego, a następnie jako klasycznego naukowca. Profesor jest twórcą szeregu projektów badawczych mających na celu zaangażowanie jak największej liczby podmiotów, aby maksymalizować ich pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Prof. Jonker zaangażował się w opracowanie taksonomii strategii zrównoważonego rozwoju i identyfikację elementów składowych nowej generacji zrównoważonych modeli biznesowych. W rezultacie opublikował w 2014 r. książkę o metodologii społecznych modeli biznesowych, która stała się bestsellerem. Przez siedem lat z rzędu (2009 -2015) był nominowany na listę 100 najbardziej wpływowych “zielonych” ludzi w Holandii. Do tej pory napisał i był współautorem 35 książek i opublikował ponad 150 artykułów.

Sankar Sivaraja

Dr Sankar Sivarajah jest profesorem nadzwyczajnym w School of Management na Uniwersytecie w Bradford gdzie zajmuje się zarządzaniem technologią i gospodarką cyrkularną. Jest także kierownikiem centrum badań nad logistyką, łańcuchami dostaw i  technologią. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują rosnącą rolę technologii cyfrowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i logistyki zwrotnej, zrównoważonego zarządzania operacjami oraz wykorzystania technologii przez rządy.

Jest uczestnikiem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Komisję Europejską (7PR, H2020, Marie Curie), zajmujących się wyzwaniami społecznymi w zakresie tematów takich jak inteligentne miasta efektywne energetycznie, minimalizacja śladu węglowego w logistyce, zielone centra danych, innowacje społeczne i budżetowanie partycypacyjne. Jest członkiem Chartered Institute of Logistics and Transport w Wielkiej Brytanii, British Academy of Management, Association for Information Systems, ma także tytuł Fellow of the UK Higher Education Academy (FHEA).

Rob Oomen

Rob zajmuje się gospodarką o obiegu zamkniętym od ponad 4 lat. Wraz z innymi ekspertami Rob doradzał wielu organizacjom w ich przejściu na cyrkularne modele biznesowe. Przez lata Rob gromadził wiedzę na temat modeli biznesowych zgodnych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego i cyrkularności w budownictwie. W 2016 roku Rob pracował dla kampanii Netherlands Circular Hotspot – w celu promowania kraju jako lidera gospodarki cyrkularnej. Rob pracował również nad regionalnymi inicjatywami w Amsterdamie, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przejście sektora publicznego i biznesu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównym obszarem zainteresowań Roba  jest budownictwo. Obecnie pracuje on z organizacją Madaster – platformą, która tworzy materialne paszporty dla budynków. Dając materiałom tożsamość, zapobiega ich marnowaniu i zachęca do ponownego wykorzystania. Dodatkowo, angażuje się w edukację społeczną nt. gospodarki o obiegu zamkniętym w szkołach średnich i na uniwersytetach jako gościnny wykładowca.

Marta Krawczyk

Od ponad 5 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała w administracji publicznej. Trenerka i  edukatorka w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka dostawców. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka studiów podyplomowych Total Design Management na Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ochrony środowiska na UAM w Poznaniu. Pasjonatka innowacyjnych opakowań, recyklingu, przyrody, fotografii, gór i życia w duchu Zero Waste.

Marcin Podgórski

Ekonomista, specjalizujący się w rozwoju regionalnym i współpracy międzynarodowej. Pracował w Brazylii, USA, Portugalii, Niemczech. Kwalifikacje podnosił we Freiburgu, w Taipei, PAN w Warszawie i Instytucie Europejskim w Łodzi. Dzieli się wiedzą prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim i seminariach Europejskiego Komitetu Regionów. W pracy skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, tworzenie okoliczności do wymiany poglądów i doskonalenie nowatorskich rozwiązań w gospodarce.

Od 2001 roku pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za przygotowanie programów finansowania projektów infrastrukturalnych służących mieszkańcom i przedsiębiorcom regionu, jak również rozwijających i podnoszących kwalifikacje zasobów ludzkich. Kierował zespołem przygotowującym i negocjującym Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014 z Komisją Europejską, a następnie został dyrektorem Instytucji Zarządzającej. Od 2010 roku rozwinął i zarządza Domem Łódzkim, przedstawicielstwem regionu w Brukseli. Z powodzeniem wzmacnia kontakty gospodarcze, promując przedsiębiorstwa z Województwa Łódzkiego w krajach Beneluxu. Realizuje projekty w kluczowych dla przyszłości obszarach jak internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, gospodarka cyrkularna, żywność ekologiczna, zielone zamówienia publiczne, rozwój i finansowanie kultury, kobiet na rynku pracy, przemysł 4.0, które są dofinansowane z projektów Funduszy strukturalnych, Funduszu norweskiego, jak również programów międzynarodowych tj. Horyzont 2020, Interreg, Europa dla Obywateli. Bierze udział w pracach międzynarodowych sieci takich jak European Regional Reasearch and Innowation Network, European Project Assosation, NECStour, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zbigniew Bednarski

Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego SA (Grupa Orlen) oraz Prezes Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 120 podmiotów. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego, uczestnik stypendium w National Univesity of Ireland Galway oraz Ecole National Superieure Arts et Metiers w Bordeaux. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach takich jak Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Zarządzał projektami  oraz działalnością operacyjną w kilku spółkach. Od kilku lat zajmuje się innowacjami dla branży energetyczno-paliwowej. Pasjonat podróży, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Tjitske Ypma

Tjitske Ypma jest project menedżerem w dziale stosunków międzynarodowych w holenderskim Ministerstwie Infrastruktury i Gospodarki Wodnej. W 2016 roku uczestniczyła w tworzeniu holenderskiego programu “Circular economy in the Netherlands in 2050”, koncentrując się na wymiarze międzynarodowym. Obecnie pracuje nad wdrożeniem gospodarki cyrkularnej poprzez międzynarodowy rozwój biznesu i innowacje. W rezultacie współpracuje w projektach z Singapurem, Polską, krajami nordyckimi, Indonezją, USA, Chinami itp. Pomogła w założeniu platformy Holland Circular Hotspot, aby ułatwić i przyspieszyć międzynarodową współpracę w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tomasz Jamróz

Radca w Departamencie Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmujący się promocją polskich innowacyjnych technologii za granicą. W latach 2012-2017 odpowiadał m.in. za współpracę naukowo-technologiczną w Ambasadzie RP w Tokio. Wcześniej pracownik Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.