MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

BIZNES NA OKRĄGŁO

11 października br., przy ulicy Białostockiej 22 w Warszawie odbędzie się Mazovia Circular Congress będący spotkaniem liderów i czołowych ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej. Podczas konferencji będzie można wysłuchać inspirujących prezentacji, wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych i poznać najciekawsze case studies z Polski i z Europy. Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Chętnych do udziału zapraszamy do rejestrowania się na stronie: https://evenea.pl/event/mazoviacircularcongress/

 

Program (do pobrania)

 

Prelegenci:

Adam Krzysztof Struzik

Samorządowiec i polityk. Senator II, III, i IV kadencji, marszałek Senatu w latach 1993-1997. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw RP. Jest wieloletnim członkiem Komitetu Regionów i jego prezydium. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej; inicjator projektów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, e-rozwojem i bezpieczeństwem.

Daphne Bergsma

Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, akredytowana również w Republice Białorusi. Podczas swojej kariery w holenderskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała wiele stanowisk w różnych lokalizacjach takich  jak Niemcy, Japonia, Brazylia, Wietnam. W ostatniej dekadzie pełniła rolę Ambasadora na Słowacji, dyrektora Departamentu Europy i ambasadora „at large” w Hadze.

Stefan Gullgren

Ambasador Szwecji w Polsce. Od wielu lat zawodowy dyplomata w szwedzkiej służbie zagranicznej, gdzie związany był przede wszystkim z obszarem Europy Wschodniej. Wieloletni pracownik ambasady Szwecji w Moskwie a następnie Ambasador na Ukrainie. W swojej karierze zajmował się tematami politycznymi, jak również sprawami gospodarczymi i handlowymi.

Juha Tapio Ottman

Ambasador Finlandii w Polsce. Przez cała karierę zawodową związany z Fińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił różne funkcje, w tym zastępcy dyrektora Departamentu Europejskiego, ambasadora w Chorwacji i Macedonii. Juha Tapio Ottman jest z wykształcenia ekonomistą, przede wszystkim zainteresowanym sprawami międzynarodowych relacji gospodarczych.

Dirk Aarts

Dirk jest partnerem zarządzającym w firmie 24/7 Communication gdzie doradzał wielu firmom, m.in. McDonald’s, Microsoft, P&G, Saint Gobain w obszarze komunikacji, zarządzania marką i PR. Dirk jest wiceprezesem PROI, największej na świecie sieci agencji komunikacyjnych, gdzie ustanowił globalną praktykę PR konsumenckiego w PROI, mającej na celu łączenie wiedzy i doświadczenia z tego obszaru na poziomie międzynarodowym.

Vee Bougani

CEO/współzałożycielka Sustainable Food Movement w Grecji oraz założycielka firmy Foodity. Vee Bougani jest przedsiębiorcą, konsultantem ds. zrównoważonego biznesu kulinarnego oraz ekspertem ograniczania marnotrawienia żywności. Pracowała nad projektami w branży kulinarnej i hotelarskiej w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, jak również współpracowała w obszarze zrównoważonej żywności z takimi platformami jak m.in. Lonely Planet, Forbes Travel Guide, CN Traveler.

Hubert Bukowski

Research manager w Instytucie Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Ekonomista, ekspert w dziedzinie innowacji systemowych w teorii, m.in. w obszarach implementacji gospodarki cyrkularnej, makroekonomicznych skutków regulacji, endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego, jak i w praktyce – założyciel startupu zabezpieczającego płatności komercyjnych. Pasjonuje się gospodarką cyrkularną, jako koncepcją mającą potencjał radykalnie odmienić obecne ralacje ekonomiczne i społeczne.

Agata Czachórska

Pasjonatka zrównoważonego rozwoju, od lat związana z CSR. Zajmowała się m.in. wdrażaniem eko-standardów, kampaniami CRM i działalnością społeczną. Obecnie kieruje projektem Circular IKEA Poland, skupiając się na innowacjach i rozwoju oferty cyrkularnych usług oraz aktywności, w tym na możliwościach przedłużania życia produktów wyposażenia domu oraz na modelu subskrypcji mebli.

Jasper Dalhuisen

Jasper Dalhuisen jest doktorem ekonomii specjalizującym się w ekonomii środowiska. Pracuje w holenderskim Ministerstwie Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności, gdzie odpowiada za statystykę rolną i dwustronne stosunki rolne Holandii z Niemcami i Polską. Jest także wiceprzewodniczącym Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa i Środowiska oraz holenderskim delegatem Grupy Roboczej ds. Polityki Rolnej i Rynków OECD.

Piotr Grabowski

Wraz z Michałem Piosikiem założył pierwszy akcelerator branży spożywczej w Polsce – foodtech.ac, którego celem jest zmiana branży spożywczej, tak aby była bardziej przyjazna środowisku. W tym celu wyszykuje, szkoli i pomaga finansować startupy zajmujące się np. farmami wertykalnymi, jedzeniem w proszku czy wegetariańskimi substytutami mięsa. Piotr Grabowski pracuje także jako Business Developer & Partnerships Manager w HubHub – europejskiej sieci przestrzeni coworkingowych.

Mathijs Koper

Mathijs Koper jest jednym z założycieli World Startup Factory – jednego z najbardziej aktywnych europejskich inwestorów na wczesnym etapie działania startupów. Opierając się na swoim 15-letnim doświadczeniu w biznesie działa jako ekspert dla korporacji i startupów, które dążą do rozwoju biznesu w bardziej zrównoważonym kierunku.Równocześnie wraz ze spółką Outside Inc., wspiera korporacje i rządy w rozwoju innowacji i nowych możliwości biznesowych korzystnych dla naszej planety.

Eveline Lemke

Eveline Lemke jest konsultantem i ekspertem w zakresie gospodarki cyrkularnej i myślenia systemowego, w szczególności w kwestiach związanych z energią, surowcami i ekoprojektowaniem. Jako pierwszy minister zielonej gospodarki i wiceminister-prezydent w Nadrenii-Palatynacie zainicjowała szereg zrównoważonych projektów. Jest założycielką Thinking Circular – centrum kompetencyjnego poświęconego zagadnieniom gospodarki o obiegu zamkniętym, które jest częścią Sustainability Helpdesk ONZ.

Jakub Malec

Od lat związany z Grupa Hotelową Accor i Orbis, Executive Chef w hotelu Novotel Warszawa Centrum, orędownik filozofii zero waste, który wprowadził w swoim hotelu kompleksowy program walki z marnotrawstwem żywności, osiągając przy tym wspaniale rezultaty. Od lat inspiruje i motywuje szefów kuchni do prowadzenia zrównoważonej kuchni i walki z marnotrawstwem.

Kamil Mikołajczyk

Zdobywał doświadczenie w Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH SA, Banku PEKAO SA i UniCredit Bank AG, gdzie był odpowiedzialny za relacje z klientami korporacyjnymi. Od 2018 związany z Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) i zajmuje się sektorem produkcji przemysłowej w tym branżami związanymi z produkcją opakowań, mebli stolarki otworowej, materiałami budowlanymi.

Michał Mikołajczyk

Prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Od wielu lat związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A gdzie obecnie jest prokurentem.  Autor wielu akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy oraz organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR”. Uczestnik prac nad Pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym UE oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Jaimy Nijnens

Jaimy jest konsultantem ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w YSE. Pracował nad projektami wdrażającymi cyrkularne modele biznesowe w firmach takich jak Philips, C-Bèta, Schiphol i ECOR. Dla niego gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza innowacyjne, namacalne i skoncentrowane na człowieku rozwiązanie, które odpowiadają na niektóre z najtrudniejszych problemów naszych czasów.

Pieter van Os

Pieter jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców programu Circo gdzie osobiście przeszkolił i doradzał 300 firmom w zakresie m.in. modelu biznesowego, przeprojektowania produktu i jego komponentu usługowego. To doświadczenie przekonało go, że gospodarka o obiegu zamkniętym daje możliwość tworzenia nowych możliwości biznesowych dla firm, a przy okazji sprawia, że ​​nasza planeta staje się lepszym miejscem.

Irena Pichola

Partner w firmie doradczej Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym. Doradza klientom w strategiach transformacji organizacji, raportowaniu, mierzeniu wpływu, zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym i ochronie środowiska.

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Województwa Mazowieckiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym gdzie zajmował stanowiska zarządcze oraz uczestniczył w pracach grup i zespołów eksperckich. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej oraz inwestycji w rolnictwie.

Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie koordynuje studia podyplomowe “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.  Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy i uczestnik międzynarodowych projektów z tego obszaru. Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN. Członek Rady Programowej UN Global Compact.

Anna Sapota

Wiceprezes spółki CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Członek Zarządu CAN-PACK Morocco s.a.r.l. oraz Dyrektor CAN ASIA Inc. (spółki w ramach grupy CANPACK). Anna Sapota jest doktorem prawa, uznanym ekspertem w zakresie prawnej obsługi inwestycji międzynarodowych i transgranicznych, fuzji i przejęć, ładu korporacyjnego oraz compliance.

Lukas Schifferle

Lukas Schifferle od trzech lat pracuje jako dyrektor do spraw gospodarczych i naukowych w ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Jako dyplomata służył w Pekinie, Brukseli i Bernie, działając w różnych obszarach. Studiował ekonomię, administrację biznesu i prawo na uniwersytecie w Zurychu i pracował w sektorze bankowym jako kontroler ryzyka i bankier korporacyjny. Specjalizuje się w nowych technologiach związanych ze środowiskiem i zmianami klimatu.

Nico Schouten

Nico Schouten jest konsultantem ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Metabolic, gdzie koncentruje się na projektach związanych z miastami i sektorem budowlanym. Ma rozległe doświadczenia we wdrażaniu koncepcji cyrkularnych w tych obszarach m.in.  pracując dla instytutu AMS oraz w Centre for Sustainability of LDE-alliance. Ma nadzieję, że dzięki  multidyscyplinarnemu podejściu, tworząc synergię między różnymi dziedzinami wiedzy i interesariuszami, zdoła wesprzeć upowszechnienie koncepcji cyrkularnych.

Tomasz Szczygielski

Tomasz Szczygielski jest kierownikiem Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem z zakresu gospodarki cyrkularnej w energetyce, a w szczególności zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Współautor trzech patentów i innowacyjnych koncepcji, w tym Zero Waste Coal Power. Założyciel Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania, w latach 2002-2006 wiceprezydent European Coal Combusion Products Association.

Agnieszka Sznyk

Prezes zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie zainicjowała i koordynuje m.in. projekty Polish Circular Hotspot i Circular Week. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego i strategii transformacji w kierunku cyrkularnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Zajmuje się również obszarem public relations i komunikacji, w którym została uhonorowana nagrodą Protona za najlepszego specjalistę PR w sektorze NGO.

Kim Tjoa

Kim Tjoa jest liderem rozwoju gospodarki współdzielenia, współzałożycielem platformy co-sharingowej FLOOW2, która  umożliwia firmom współdzielenie niewykorzystanych odpadów, strumieni zasobów, usług, urządzeń i personelu. Jest odpowiedzialny  za strategię firmy i rozwój biznesu. Inspiracja Kima do założenia FLOOW2.com wywodzi się z jego pasji do gospodarki współdzielenia opartej na zaufaniu i współpracy.

Kuba Walasek

Country Manager w firmie Too Good To Go, największej na świecie aplikacji do walki z marnowaniem jedzenia. Zanim dołączył do zespołu Too Good To Go pracował w branży spożywczej, gdzie m.in. rozwijał własną markę lodów rzemieślniczych ICE POPS. Jest ekspertem budowanie świadomości marki, jak i zarządzania produktami na różnych rynkach Europy.

Joanna Wis-Bielewicz

Joanna Wis-Bielewicz jest członkiem zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Ekspertem w zakresie zrównoważonego rozwoju, niskoemisyjnej transformacji oraz mitygacji ryzyk klimatycznych. Prowadziła projekty w tej tematyce dla międzynarodowych inwestorów, korporacji oraz europejskich instytucji publicznych, m.in. na rzecz Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU) czy Komisji Europejskiej.

Laury Zwart

Laury Zwart jest przedsiębiorcą aktywnie działającym w obszarze gospodarki współdzielenia. Pracując w firmie FLOOW2 Laury odpowiada za komunikację, marketing i zarządzanie projektami. W ciągu ostatnich lat specjalizowała się w zmianie sposobu myślenia i zachowania ludzi oraz firm tak by zamiast stawać się właścicielami dóbr stawali się ich użytkownikami w oparciu o ekonomię współdzielenia.

Krzysztof Żarnotal

Krzysztof Żarnotal jest Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ w Synthos S.A. Ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu i komunikacji strategicznej zdobyte w polskich i międzynarodowych spółkach zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Zarządzał m.in. PWPW S.A., Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. Nida Gips sp. z o.o. Doradzał spółkom w sektorach bankowym, IT i energetycznym (m.in. PGNiG Serwis sp. z o.o., PKO BP S.A., BOŚ S.A.).