EVENTS

Re-think Circular Economy Forum Taranto 2022

Re-think Circular Economy Forum Taranto 2022 ma na celu przedstawienie wizji makrotrendów, możliwych ścieżek ewolucyjnych i głównych projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Głównym celem wydarzenia jest stymulowanie narodzin i rozwoju innowacyjnych i przedsiębiorczych działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasz lokalny i krajowy system gospodarczy.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3 – 4 – 5 października 2022 w kampusie Taranto Uniwersytetu w Bari. Możesz wziąć udział w wydarzeniu osobiście lub śledzić je online. Wydarzenie odbędzie się w języku włoskim, z kilkoma przemówieniami w języku angielskim.

W ciągu 3 dni korporacje, start-upy, jednostki badawcze i aktorzy instytucjonalni na różnych poziomach realizują i wspierają projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wydarzenie skupi się na 6 głównych makrotematach:

– Energie odnawialne (poniedziałek 3 października 2022 r.): koncentracja na powstających technologiach energetycznych, które wykorzystują nowe źródła czystej energii, takie jak możliwości stwarzane przez elektryfikację lub inne formy energii odnawialnej;
– Zrównoważona mobilność (wtorek 4 października 2022 r.): pogłębianie pojawiających się trendów stosowanych w różnych formach transportu w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, z naciskiem na biopaliwa, wodór i biometan;
– Rolno-spożywczy (wtorek 4 października 2022 r.): koncentracja na technologiach, które usprawniają i optymalizują procesy produkcyjne z perspektywy obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku i redukcji odpadów, form konserwacji i dystrybucji żywności oraz nowych zrównoważonych praktyk rolniczych;
– Niebieska gospodarka (środa, 5 października 2022 r.): pogłębienie technologii zwiększających zasoby i działalność produkcyjną na obszarach przybrzeżnych i morskich w perspektywie obiegu zamkniętego, z naciskiem na zrównoważone rybołówstwo, działalność portową, akwakulturę i hodowlę omułków;
– Woda (środa, 5 października 2022 r.): skupienie się na trendach sprzyjających waloryzacji i oszczędności ścieków, odzyskiwaniu i ponownemu wykorzystaniu zasobów wodnych do nawadniania, zastosowań cywilnych i przemysłowych;
– Optymalizacja odpadów (środa 5 października 2022 r.): koncentracja na trendach umożliwiających odzyskiwanie środowiska i ekosystemu, gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych i opon oraz produkcję biotworzyw z odpadów organicznych.

Równolegle z głównym wydarzeniem będą organizowane dodatkowe inicjatywy mające na celu zaangażowanie środowiska akademickiego i wzmocnienie przedsiębiorczości na wydarzeniu:

– Showcase: na terenie wydarzenia powstaną stoiska dla startupów, korporacji, ośrodków badawczych i innych podmiotów, gdzie będzie można zaprezentować produkty i projekty w celu promowania wymiany najlepszych praktyk, symbiozy przemysłowej i kojarzenia biznesu;
– Hackathon: począwszy od obszarów tematycznych i wyzwań określonych przez firmy partnerskie Re-think, zostanie zorganizowany hackathon, w którym studenci z lokalnych Uczelni będą rywalizować ze sobą, prezentując możliwe projekty cyrkularne.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Eni, a pozostałymi partnerami są: Eni Joule, Regione Puglia, Przedstawicielstwo miasta of Taranto, UniCredit, Confapi Industria Taranto, Consolato Generale dei Paesi Bassi a Milano, Eurota ETS , Adnkronos,  Cantine San Marzano, and Smallfish,  Graphic Partner.


Patronaty:  Komisja europejska, Ministry of Ecological Transition, Municipality of Taranto, Taranto Chamber of Commerce, Ionian Sea Port Authority, Confapi Industria Taranto, Confindustria Taranto, Kyma Ambiente, IRSA – CNR, University of Bari, University of Foggia, University of Salento, LUM University, Politecnico di Bari, ARTI Puglia, SIMA and Jonan Dolphin Conservation.

 

OTHER EVENTS

No posts found.
Scroll to Top
(c) 2023 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group