PREVIOUS EDITION

PREVIOUS EDITION

Last year we organized a series of events involving various stakeholder groups in activities devoted to the closed-loop economy. Between 7-13 of October 2019, inspiring meetings, workshops, study visits to selected factories and a street art happening with the use of aluminum cans were organized throughout Poland and abroad.
Circular Week – a series of events promoting pro-ecological solutions among companies and communities both in these obvious and most surprising areas in 2019 was held for the second time in Poland, but for the first time it was held in an international group. From 7th to 13th of October in Poland, France, Great Britain, Czech Republic, Slovenia, Slovakia, Romania numerous conferences, lectures and workshops were held to promote the idea of circular economy among consumers, entrepreneurs and local governments. At the same time, a number of training courses, study visits, happenings, conferences, workshops promoting pro-environmental attitudes, the use of technology to implement the principles of a closed-circular economy and designing circular business models were organised in different countries. The culmination of the whole Week was the Mazovia Circular Congress.

Mazovia Circular Congress bez wątpienia można nazwać jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego.

Kongres był okazją do prezentacji unikatowych rozwiązań start-upów oraz doświadczeń samorządów, firm i instytucji z całego świata, a także realnych korzyści płynących z transformacji w kierunku cyrkularnym.

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Jego celem było przedstawienie szerokich możliwości, jakie daje nam gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ). Przede wszystkim skupiono się na przybliżeniu wyzwań, jakie globalna gospodarka – poprzez nowe technologie, konsumpcjonizm, zmiany klimatyczne i społeczne, a także dynamiczny rozwój miast – stawia przed nami, wymuszając przemiany w tradycyjnych modelach biznesowych.

Mazovia Circular Congress rozpoczęło się dyskusją panelową, którą prowadził prof. Bolesław Rok. Wzięli w niej udział Daphne Bergsma (Ambasador Królestwa Niderlandów), Juha Ottman (Ambasador Finlandii), Stefan Gullgren (Ambasador Szwecji), Lukas Schifferle (Radca Handlowy w Ambasadzie Szwajcarii). Rozmówcy szczególną uwagę zwrócili na to, że całe społeczeństwo począwszy od konsumentów, po przedsiębiorstwa czy duże korporacje powinny poczuwać się do odpowiedzialności za rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Najwięksi międzynarodowi eksperci ds. zrównoważonego rozwoju reprezentujący różne branże dyskutowali o palących kwestiach nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym. O tym, jak gospodarka cyrkularna napędza innowacje, wzrost gospodarczy i ochronę klimatu opowiedziała Eveline Lemke – założycielka Thinking Circular, ekspertka w dziedzinie energii, surowców i ekoprojektowania, była minister zielonej gospodarki i wiceminister- prezydent w Nadrenii-Palatynacie. Jasper Dalhuisen z Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów, wiceprzewodniczący Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa i Środowiska przedstawił proces przejścia holenderskiego rolnictwa w kierunku cyrkularnym. Jaimy Nijnens, konsultant ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w YSE zaprezentował mapę drogową dla cyrkularnych modeli biznesowych. Dzięki Agacie Czachórskiej mieliśmy możliwość posłuchać o cyrkularnych inspiracjach od IKEA. Kim Tjoa, założyciel platformy sharingowej dla biznesu FLOOW2 w swojej prezentacji położył ogromny nacisk na to, że idealnym rozwiązaniem jest to, aby firmy dzieliły się między sobą środkami trwałymi, zamiast nabywać je na własność.

W sesji perspektywa biznesu firmy prezentowały swoje cyrkularne rozwiązania i technologie. Anna Sapota (CANPACK) wyjaśniła na przykładzie puszki aluminiowej jak surowce permanentne spełniają wymogi gospodarki cyrkularnej. Michał Mikołajczyk (Rekopol) omówił nowe regulacje prawne UE oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów, a Kamil Mikołajczyk (Santander Bank Polska S.A.) podsumował i przekazał najważniejsze wnioski dotyczące eko transformacji w branży opakowań. Jednym z nich jest rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów, co wymusza na firmach wprowadzanie strategii dostosowania opakowań do wymogów ochrony środowiska.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się sesje stolikowe oraz warsztaty poświęcone Circular Cities, Food Waste oraz polskim cyrkularnym start-upom, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami firm oferujących technologie czy usługi cyrkularne. Można było dowiedzieć się m.in. jak korzystać z ciekawych i trwałych alternatyw dla skóry naturalnej, którą są liście ananasa.

Scroll to Top
(c) 2021 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group