EVENTS

9 Europejska Konferencja: Zrównoważone miasta i miasteczka

DATA: 30.09.2020 – 02.10.2020

LINK: Klik
ORGANIZATOR: ICLEI Local Governments for Sustainability

Przez ostatnie 25 lat  Konferencja Sustainable Cities and Towns oferowała miastom i zainteresowanym podmiotom miejskim, a także regionom, platformę inspiracji, działań i zaangażowania na rzecz wprowadzenia zrównoważonego rozwoju na kolejny poziom. Na konferencjach wzywa się do przyspieszenia oddolnych działań, aby ostatecznie przeforsować i przyspieszyć ambitne cele globalnych ram na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odbywająca się co trzy lata konferencja stanowi wielopoziomową płaszczyznę kontaktu między Unią Europejską a działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym.

Wychodząc naprzeciw bieżącym trendom, wyzwaniom i możliwościom, konferencja ma na celu kształtowanie przyszłości wykraczającej poza status quo. Z biegiem lat seria konferencji zaowocowała powstaniem wiodących dokumentów politycznych, które zmieniają ramy i programy, a także dostarczają wskazówek i narzędzi dla miast napędzających zrównoważony rozwój z korzyścią dla ich mieszkańców. Po przełomowej Karcie z Aalborg (1994) i Zobowiązaniach z Aalborg (2004), konferencja w 2016 roku doprowadziła do deklaracji baskijskiej wzywającej do społeczno-kulturalnej, społeczno-ekonomicznej i technologicznej transformacji w Europie. Cykl konferencji jest również ściśle powiązany z innymi istotnymi procesami zintegrowanego planowania i rozwoju miejskiego, w szczególności z Kartą Lipską oraz, od 2015 r., Agendą Miejską opartą na Pakcie Amsterdamskim.

 

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group