EVENTS

Circular Economy Symposium 2020

 

 

 

 

DATA: 15.10.2020 – 16.10.2020

LINK: https://www.ficcices.in/cesDelegateRegistration/index.php

ORGANIZATOR: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

 

COVID-19 przyniósł ze sobą falę zaburzeń dla każdej tkanki ludzkiego społeczeństwa, a te fale zaburzeń z kolei przyniosły globalną gospodarkę w martwym punkcie i zepchnęły ją do tyłu. Jednocześnie nie pozostaje niezauważony pozytywny wpływ na środowisko spowodowany zniszczeniem różnych modeli biznesowych.

Ze względu na potrzebę i znaczenie czwartej edycji Sympozjum, którego głównym tematem jest „Cyrkularna gospodarka na rzecz zielonej odbudowy”. Zielona odnowa nie tylko pomogłaby nam stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiany klimatu, ale także pomogłaby ożywić gospodarkę poprzez tworzenie miejsc pracy i możliwości. Obrady na sympozjum, w których wezmą udział wszystkie zainteresowane strony, z pewnością zainicjują działania mające na celu przegląd polityki, pomogą organizacjom w dostosowaniu ich strategii i stworzeniu planu działania na rzecz promowania neutralnej dla klimatu, konkurencyjnej gospodarki z odpowiednimi składnikami zielonej naprawy.

Dzięki lepszej kontroli nad pandemią gospodarki na całym świecie zaczęły wykazywać oznaki ożywienia. Najważniejsze jest, abyśmy nie wpadli w pułapkę powrotu na stare sposoby. W tym scenariuszu przejście na GOZ jest zarówno koniecznością, jak i szansą, z możliwością zaoferowania długotrwałych korzyści gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Musimy również mieć na uwadze długoterminowy charakter transformacji gospodarki obiegowej, globalne cele zrównoważonego rozwoju i zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.

Mając na uwadze powyższe cele i kierując się swoją wizją promowania wiedzy i działań w zakresie gospodarki obiegowej, zespół CE w FICCI rozważa dyskusje, które odrzucą działania systemowe potrzebne do przejścia na bardziej zrównoważoną i odporną gospodarkę. Mając na uwadze ożywienie gospodarcze, społeczeństwo, przedsiębiorstwa i rząd powinny dokonać ponownej oceny projektu, zużycia i wykorzystania zasobów w celu stworzenia efektywnych systemów umożliwiających rozwój gospodarki cyrkularnej.

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group