EVENTS

Cyrkularna współpraca – warsztaty dla decydentów i biznesu

 

 

 

 

 

DATA: 13.10.2020
GODZINA: 10:00-11:30
LINK: https://circulareconomyforum.eventbrite.at

ORGANIZATOR: Circular Economy Forum Austria

(Webinar w języku angielskim)

To wirtualne wydarzenie zorganizowane podczas Circular Week będzie koncentrować się na interdyscyplinarnej współpracy zainteresowanych stron, niezbędnej dla innowacji w biznesie i przejścia na gospodarkę cyrkulacyjną. Zaprezentujemy Dobre Praktyki, możliwości i bariery dla lepszych rozwiązań oraz zapewnimy Państwu warsztaty wprowadzające, podczas których zostaną zbadane kluczowe czynniki sukcesu i warunki wstępne dla współpracy i procesów współtworzenia.
Seminarium internetowe skierowane jest do firm i osób prywatnych, zainteresowanych:

  • Rola, jaką współpraca odgrywa dla GOZ
  • Procesami współtworzenia cyrkularnych modeli gospodarczych
  • Prerekwizyty w przedsiębiorstwie dla udanej współpracy interdyscyplinarnej

Gospodarzem webinarium jest Circular Economy Forum Austria, które we współpracy z Circular CoCreation promuje ekologiczny system innowacji w celu wspierania przedsiębiorstw w przechodzeniu na gospodarkę cyrkularną.

 

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group