EVENTS

#business matchmaking: BIOECONOMY

DATA: 12.10.2021

GODZINA: 11:00-12:00

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI 

REJESTRACJA: https://bit.ly/3rLL7nB

POLITYKA PRYWATNOŚCI: PRZECZYTAJ PRZED SPOTKANIEM

Udział w sesji jest równoznaczny z akceptacją polityki prywatności.

 

Zapraszamy na sesje  matchmakingowe dla biznesu poświęcone zagadnieniom związanym z biogospodarką i jej rolą w rozwoju eko-systemów przedsiębiorczości.

Biogospodarka to jedna z najbardziej kluczowych dziedzin rozwoju powiązanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby nawiązać znajomości branżowe, dowiedzieć się więcej o polskich i zagranicznych rozwiązaniach, a także porozmawiać z ekspertami.

Partnerzy merytoryczni: Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki (Association Bioeconomy Cluster); Pack Alliance | European alliance for innovation training & collaboration towards future packaging; Italian Circular Economy Stakeholder Platform – ICESP

Ramowy plan spotkania:

11:00 – 12:00 – business machmaking dla innowacyjnych opakowań w GOZ – jezyk POLSKI

11.00-11.10 wprowadzenie Danuta Ciechańska Pack Alliance | European alliance for innovation training & collaboration towards future packaging / Synthos S.A.

11.10. – 11.20 Joanna Kulczycka  ‘Pack Alliance Hubs’ współpraca naukowo-biznesowa na rzecz innowacji i budowania kompetencji w sektorze opakowań, Pack Alliance / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

11.20 – 11.35  Marta Kutyna – Bakalarska  ‘Start-upy i ich znaczenie  w  akceleracji  ekosystemów przedsiębiorczości; Grupa Maspex / Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

11.35 – 11.50 Artur Bartkowiak ‘Bioinnowacje dla sektora opakowań’, CBIMO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

11.50 – 12.00 Stanisław Bielecki ‘ Strategiczne kierunki  rozwoju  biogospodarki cyrkularnej ’, Politechnika Łódzka / Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

12.00 – 13.00   – business machmaking for circular food  supply chains – język ANGIELSKI

12.00 – 12.10  wprowadzenie Chiara Nobili, Italian Circular Economy Stakeholder Platform – ICESP

12:10 – 12:20 Rosa Prati, “CAVIRO, where it all come back” – Member of Italian National Agrifood Cluster (CL.A.N.)

12:20 -12:30 Marco Lucchini, “From a food supply chain to a circular food system: the contribution of BANCO ALIMENTARE”

12:30 – 12:40 Lorenzo Labellarte “Circularity and food: a winning duo”

12:40 – 13:00 dyskusja i matchmaking

 

Przeczytaj więcej o prelegentach tutaj:

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska, wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej  Politechniki Łódzkiej;  ekspert B+R w przedsiębiorstwach  sektora papierniczego,  rolno-spożywczego, chemicznego; wieloletni pracownik naukowy i zarządzający  w instytutach badawczych (1990-2020); członek  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (MRiT);  Członek Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform  Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy”; specjalizacja:  biogospodarka cyrkularna/GOZ, biotechnologia przemysłowa, biomateriały, biopolimery/biotworzywa,  kaskadowe zagospodarowanie bioodpadów.

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik i członek licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:  –  UNEP Resource Panel; –  Grupa Doradców KE  w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (2014-2018) ;  – Grupa Operacyjna EIP Raw Materials KE od  2017 r.  ; Europejska Platforma gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017 r. ; – Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016 -2020 i 2020-2024);  – Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska od 2017 r.

Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki,  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Od 2001r. w Grupie Maspex zdobywała doświadczenie w obszarze finansów, funduszy unijnych,  zarządzania  innowacjami, polityki zarządzania własnością intelektualną oraz wdrażaniem innowacji w Grupie; reprezentuje  Grupę Maspex w KIC Food w ramach European Institute of Innovation and Technology;  Członek Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food. Aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o współpracę ze start-upami i sektorem nauki.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki , absolwent Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej,  Rektor Politechniki Łódzkiej (2008-2016), Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej PŁ (1998-2019) Członek Zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki (od 2019);  Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (2019-2020); Członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) (2016-2020); Członek The Bioeconomy Panel przy European Commission (2013-2015).  Specjalności naukowe to biochemia, biotechnologia: molekularna i przemysłowa, biokataliza stosowana, biosynteza enzymów,  biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i polisacharydów; molekularne i techniczne aspekty biosyntezy celulozy mikrobiologicznej, biomateriały.

Prof. dr hab. Artur Bartkowiak, absolwentem Politechniki Szczecińskiej (kierunek: technologia polimerów, przetwórstwo polimerów, opakowania). Obecnie dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowań Wydziału Nauki o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W latach 1997-2000 pracował na Politechnice w Lozannie jako ekspert w dziedzinie nowych biomateriałów.  Jeden z inicjatorów stowarzyszeń Natureef i Klaster Biogospodarki  , które zrzeszają partnerów biznesowych w ramach łańcucha wartości nowatorskich materiałów opakowaniowych, sektorów biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki (od 2019)

W 1989 roku Marco Lucchini znalazł się wśród założycieli Fondazione Banco Alimentare Onlus, a od 1992 do 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego. Jest Dyrektorem w Radzie Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) z siedzibą w Brukseli. Od ponad dwudziestu lat przyczynia się do rozpowszechniania idei odzyskiwania żywności, aby stawić czoła marnotrawstwu żywności, uczestnicząc w krajowych i europejskich platformach instytucjonalnych i współpracując z instytucjami, stowarzyszeniami, firmami, uniwersytetami i organizacjami charytatywnymi.

Rosa Prati uzyskała tytuł magistra chemii na Uniwersytecie Bolońskim (Alma mater) w 2002 roku i rozpoczęła pracę dla grupy Caviro jako kierowniczka kontroli jakości. Następnie pełniła funkcję kierownika wszystkich laboratoriów grupy Caviro do 2011 roku. Po zarządzaniu sektorem jakości i bezpieczeństwa żywności w sektorze przetwarzania produktów ubocznych (dziś Caviro Extra) doprowadziła firmę do zdobycia pierwszego certyfikatu w sektorze dla standardu FSSC 22000 i Excipact. Od 2018 roku szefowa badań i rozwoju Caviro sca, rolniczego i winiarskiego świata.

Grupa Caviro przez kilka lat inwestowała w badania i działania innowacyjne związane z optymalizacją procesów i waloryzacją produktów ubocznych winiarni z perspektywą cyrkularną. Pozwoliło to na ustanowienie pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego we włoskim rolno-przemysłowym łańcuchu dostaw. Cyrkularność Caviro opiera się głównie na: i) waloryzacji produktów ubocznych i produktach o wysokiej wartości dodanej; ii) energii odnawialnej, takiej jak bio-metan. Kluczowe produkty uboczne, takie jak wytłoki z winogron są wykorzystywane do produkcji brandy, takiej jak grappa. Dodatkowo, mogą być one wykorzystywane do produktów o niższej wartości dodanej, takich jak pasza i nawóz, i/lub do produktów o wyższej wartości dodanej, takich jak enocyjanina ​lub kwas winowy. Ponadto, pestki winogron mogą być waloryzowane w celu uzyskania polifenoli, cząsteczek o wysokiej wartości dodanej, mających wiele zastosowań w kosmetyce i nutraceutykach. Wreszcie, odpady uzyskane z tej produkcji mogą być sukcesywnie wykorzystywane do celów energetycznych poprzez fermentację beztlenową do produkcji biometanu. Grupa CAVIRO odzyskuje w ten sposób 99,9 % materiałów trafiających do fabryki w Faenza.

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKIpowstało w 2019 roku i jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, a także innych organizacji zwanych członkami wspierającymi. U podstaw utworzenia Stowarzyszenia leżała potrzeba integracji i koncentracji środowiska naukowego i przedsiębiorców działających w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem jej cross-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną.

Reprezentujemy duże, małe i mikro-przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki badawcze czyli podmioty, dla których takie zagadnienia jak biogospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego, zarządzanie odpadami, zmiany klimatyczne, ochrona zasobów naturalnych i zrównoważony rozwój są ważne. O tym chcemy rozmawiać, w tym zakresie edukować i projektować nasze działania.

Lorenzo Labellarte – CIHEAM Bari. Prezentacja skupi się na instytucie CIHEAM Bari, jego cechach charakterystycznych, tym, czym się zajmuje, jaka jest jego misja i cele oraz jakie rodzaje projektów realizuje. W odniesieniu do cyrkularności, instytut jest partnerem w kilku projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem w dziedzinie żywności, rolnictwa i środowiska. W tym kontekście zostanie przedstawiony krótki wykład na temat europejskiego projektu FoodShift2030.

PackAlliance to sojusz na rzecz wiedzy organizacji akademickich i branżowych z 4 krajów UE dążący do wzmocnienia współpracy między środowiskiem akademickim a biznesowym w zakresie rozwoju innowacji i budowania kompetencji w obszarze zrównoważonych opakowań, które są kluczowe dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym sektora tworzyw sztucznych. Głównym celem projektu PackAlliance jest wypełnienie luki między ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami wykwalifikowanej kadry branży opakowań z tworzyw sztucznych w zakresie wdrażania zasad GOZ. Partnerzy Campus Iberus (ES) – strategiczny sojusz między the Universities of Zaragoza, Navarra, Lleida and La Rioja; AGH University of Science and Technology; Università di Salerno – UNISA; Tampere University of Applied Sciences – TAMK; Ecoembes; Synthos Group; Proplast; Pyroll.

OTHER EVENTS

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Scroll to Top
(c) 2023 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group