EVENTS

CIRCULARITY GAP REPORT POLAND – JAK CYRKULARNA JEST POLSKA?

Jak cyrkularna jest Polska? Innowo, Natural State oraz Circle Economy zbadają poziom cyrkularności w Polsce i wytyczą konkretne kierunki działań, aby polska gospodarka stała się bardziej cyrkularna, zrównoważona i konkurencyjna.

Z radością informujemy, że Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo połączył siły z agencją strategiczną Natural State z Norwegii i holenderską organizacją non-profit Circle Economy, aby oszacować w jakim stopniu polska gospodarka jest gospodarką obiegu zamkniętego. W ramach projektu zostanie przeanalizowane  w jakim stopniu i jak efektywnie wykorzystujemy zasoby do produkcji i jak dużo tych zasobów jest marnotrawionych.

Raport «Circularity GAP Report Poland», finansowany w ramach programu EEA i Norway Grants, dostarczy kompleksowych rekomendacji dla wdrażania założeń gospodarki cyrkularnej w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie to też inspiracją dla różnych grup interesariuszy zarówno ze świata biznesu, administracji publicznej czy środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego do podejmowania aktywnych działań i nawiązywania partnerstw na rzecz transformacji w kierunku cyrkularnym. Celem projektu jest również zbudowanie platformy współpracy pomiędzy  interesariuszami z Polski i Norwegii, a jego ambicją jest zainicjowanie nowych działań przemysłowych, badawczych i biznesowych oraz nawiązanie kontaktów na polsko-norweskich rynkach w zakresie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

Przez cztery  lata działania Innowo przyglądałam się, jak w Polsce powoli rozwija się zalążek gospodarki obiegu zamkniętego. Teraz jesteśmy już gotowi, aby przeprowadzić transformację cyrkularną – dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli zaprezentować pierwszą cyrkularną analizę i benchmarking polskiej gospodarki. A wiedza ta jest niezbędna, aby rozpocząć efektywny proces  zamykania obiegów na różnych etapach produkcji i konsumpcji. Jednocześnie, bardziej cyrkularna polska gospodarka umożliwi w przyszłości stworzenie setek tysięcy nowych, zrównoważonych miejsc pracy zarówno w istniejących, jak i nowych branżach i łańcuchach wartości – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezeska Zarządu INNOWO.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonej metodyki Circle Economy projekt rzuci światło na zarządzanie zasobami w Polsce.  Pozwoli to uzyskać wgląd w przepływ materiałów w polskiej gospodarce i zidentyfikować najskuteczniejsze możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zamknięcia obiegów gospodarczych. Poznanie aktualnego poziomu cyrkularności polskiej gospodarki, jest niezbędne do zidentyfikowania możliwości poprawy sytuacji w przyszłości. Gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na innowacjach biznesowych i społecznych, dzięki którym możliwe jest utworzenie nowych miejsc pracy, usług i gałęzi przemysłu, umożliwiając wzrost jakości życia, przy ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

– Polska i Norwegia utrzymują silne stosunki dwustronne, a Norwegia jest kluczowym partnerem Polski w procesie zielonej transformacji. Współpraca nad raportem o cyrkularności gospodarki ma na celu wypracowanie wspólnego zrozumienia i wzmocnienie naszych dwustronnych relacji w zakresie biznesu, handlu, badań i rozwoju oraz rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce.

Analiza i kluczowe rekomendacje zostaną przedstawione w formie raportu Circularity Gap Report Poland. W proces ten zaangażowani będą przedstawiciele przemysłu, nauki, administracji oraz rządu, a całość zostanie zaprezentowana podczas Circular Week w Warszawie, w październiku 2022 roku.  

 – Interesujące będzie określenie, jakie działania powinny być priorytetowe, aby Polska stała się bardziej cyrkularna i w jakim stopniu działania te są uwzględnione w różnych krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Mapa Drogowa transformacji GOZ – mówi Martijn de Cordez, CEO Circle Economy.

– Polska jest dużym rynkiem i jedną z najbardziej znaczących i rozwijających się gospodarek w Europie. Połączenie tych spostrzeżeń z opartą na naukowych podstawach analizą Circularity  Gap Report Poland pozwoli na opracowanie priorytetów i inicjatyw biznesowych w obszarze GOZ  na nadchodzące dekady, podkreśla Cathrine Barth, dyrektorka Circularities by Natural State.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat polskiego projektu oraz naszych działań w Norwegii i krajach nordyckich, prosimy o zapisanie się na listę informacyjną lub kontakt przez stronę internetową: https://cgrpoland.pl/ 

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO od 2018 roku działa w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego rozwoju. Instytut jest organizatorem międzynarodowej konferencji Mazovian Circular Congress oraz tygodnia Circular Week. Należy do European Circular Economy Stakeholder Platform, prestiżowej inicjatywy Komisji Europejskiej, zrzeszającej organizacje zajmujące się gospodarką cyrkularną. Instytut jest również pomysłodawcą Polish Circular Hotspot – platformy skupiającej polskich przedsiębiorców oraz przedsiębiorczynie oferujących innowacyjne rozwiązania w nurcie zrównoważonego rozwoju.

Natural State z Norwegii, organizacja strategiczna koncentrująca się na zrównoważonej ekonomii, stosuje podejście rynkowe oparte na przemyślanym i holistycznym tworzeniu wartości. Firma posiada dział zajmujący się strategią i wiedzą na temat gospodarki obiegu zamkniętego, pod nazwą Circularities by Natural State, działający na rzecz cyrkularnej transformacji rynku. Natural State jest partnerem zarządzającym, jak i koordynatorem wiodącym projektu Nordic Circular Hotspot.

Circle Economy jest organizacją typu impact, która łączy dane, narzędzia i wiedzę cyfrową dla większego dobra. Mając za mentora naturę, wspiera firmy, miasta i narody w przyspieszaniu rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej za pomocą praktycznych map drogowych dla zmian. Jest to międzynarodowy zespół pełnych pasji ekspertów pracujących na całym świecie, z siedzibą w Amsterdamie.

Rejestracja: premiera on-line

OTHER EVENTS

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Scroll to Top
(c) 2023 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group