EVENTS

Rola edukacji w myśleniu i działaniu na rzecz gospodarki cyrkularnej

DATA: 14.10.2021

GODZINA: 5:00 PM CEST

ORGANIZATOR: Uniwersytet w Turynie

JĘZYK: angielski

REJESTRACJA: https://bit.ly/3mNHg97

Gospodarka obiegu zamkniętego jest koncepcją, która wymaga od interesariuszy zarówno zmiany w myśleniu jak i działaniu. Edukacja jest idealnym narzędziem, by zainspirować jednostki do ponownej oceny swojej roli w zamykaniu obiegów produktów, zmotywować je do działania a zarazem obudzić w nich poczucie zbiorowej eko-odpowiedzialności. Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Turynie od lat współpracuje z wieloma organizacjami oraz ekspertami, by zaprojektować i wdrożyć innowacyjne programy edukacyjne zwłaszcza w ramach EIT Food Ecosystem. Celem niniejszego spotkania będzie podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami na  temat możliwości płynących z edukacji podczas wdrażania ekonomii cyrkularnej.

Spotkanie poprowadzą: Simona Grande  i prof. Paola De Bernardi z Uniwersytetu w Turynie.

Paola De Bernardi jest profesorką Circular Economy and Climate Change Management na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Turynie. Jej zainteresowania badawcze obejmują obszar systemów strategicznych i zarządzania, systemy pomiaru wydajności oraz zarządzanie gospodarką o obiegu zamkniętym. Praca Paoli bada rolę przedsiębiorczości i innowacji w zrównoważonych oraz cyrkularnych innowacjach modeli biznesowych. Z ramienia Uniwersytetu Turyńskiego koordynuje programami edukacyjnymi EIT Food: Global Food Venture i Innovator Fellowship. Jest kierowniczką Smar AgriFood Lab w Międzywydziałowym Centrum Innowacji i Technologii (ICxT) Uniwersytetu w Turynie oraz współzałożycielką Smart Commons Lab. Opracowała MOOC w ramach finansowania EIT Food na temat „Cyrkularnych modeli biznesowych dla zrównoważonych miejskich systemów żywnościowych” dla Future Learn Platform. Czuwa nad Turin Digital Education Hackathon, europejskim, corocznym hackathonie poświęconym wyzwaniu „Cities Go Circular, when Digital Education Meets Urban Circular Business Models”. Jest członkinią: Italian Stakeholder Platform on Circular Economy; Sustainable Food System Network oraz European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy. Paola koordynuje inicjatywie „Italian Imagine Circularity”.

Simona Grande jest jest badaczką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Turynie oraz członkinią włoskiej Platformy Interesariuszy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jest częścią zespołu, który zaprojektował EIT Food MOOC „Circular Business Models for Sustainable Urban Food Systems” oraz „DigiEduHack Goes Circular”. W ciągu ostatnich 6 lat miała okazję prowadzić badania w ponad 20 krajach, uczestniczyć w 60+ hackathonach czy przeprowadzać wywiady z 500+ przedsiębiorcami i ekspertami z naciskiem na innowacje żywnościowe i praktyki gospodarki cyrkularnej.

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group