EVENTS

Turning organic urban waste streams into value–added products

Data: 6 października 2022, g. 10.00-11:00 CET

Organizator: Circular Biocarbon

 Online

CIRCULAR BIOCARBON prezentuje pierwszą w swoim rodzaju flagową biorafinerię zaprojektowaną w celu waloryzacji organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych (OFMSW) i osadów ściekowych (SS) do produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak m.in. powłoki dla produktów bezpośredniego użytku, urządzenia i produkty na bazie zielonego grafenu, biodegradowalne i kompostowalne worki na odpady, płynny biostymulant. Podczas webinarium zostanie zaprezentowane podejście CIRCULAR BIOCARBON oraz przedstawiony innowacyjny model biorafinerii, wyjaśniający korzyści dla wspólnej gospodarki odpadami i ściekami oraz odzysku materiałów. Usłyszymy partnerów projektu, przedstawicieli przemysłu, zarządców odpadów oraz samorządów. Podczas sesji uczestnicy będą mogli zrozumieć, jak działa model i usłyszeć o  jego wdrożeniu.

Agenda

Link do rejestracji 

Website: https://circularbiocarbon.eu/
Twitter: @circbiocarbon
LinkedIn: CIRCULAR BIOCARBON
Youtube: CIRCULAR BIOCARBON

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group