EVENTS

W stronę ekonomii uwzględniającej kryzys klimatyczny – podejście głębokiej adaptacji

DATA: 14 października 2020 roku

GODZINA: 17:00-19:00

LINK: Click

Organizator: Fundacja Otwarty Plan

 

Głęboka adaptacja to nowe podejścia do postrzegania sytuacji społeczeństw w kontekście kryzysu klimatycznego. Prof. Jem Bendell, twórca Agendy Głębokiej Adaptacji, wskazuje, że zapaść społeczno-gospodarcza jest najprawdopodobniej nieunikniona i że powinniśmy zmobilizować nasze zbiorowe wysiłki już w tym momencie, aby się na to przygotować. To stawia przed gospodarką, jak przed każdą inną dziedziną życia społecznego, olbrzymie wyzwanie. Jakie modele powinniśmy wdrażać, w jaki sposób korzystać z energii i zasobów naturalnych, jak organizować pracę, łańcuch dostaw, aby nie pogorszyć naszej sytuacji.

OTHER EVENTS

Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group