EVENTS

Jak połączyć naukę i zrównoważony biznes: rola sieci badawczych w rozwoju GOZ

ORGANIZATOR: CUEIM, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale

DATA: 12 października, godz. 14:30-17:00

JĘZYK: angielski

FORMA: webinarium online

REJESTRACJA: https://bit.ly/3DjZdRC

LINK ZOOM: https://bit.ly/3Ft4tEo

Webinarium ma na celu zaprezentowanie sieci badawczej CUEIM poprzez promowanie prac badawczych opracowanych przez pracowników akademickich oraz usystematyzowanie najlepszych praktyk dla przedsiębiorstw, które mają potencjał do promowania wartości dzielenia się wiedzą i zaangażowania organizacji w rzeczywiste zmiany.

Podczas wydarzenia przeprowadzimy Cię przez rozważania, które rozpoczną się od tego, jak dziś prowadzić zrównoważony biznes, jaki jest jego wpływ na regiony i społeczności, jakie są możliwości otwartych ścieżek innowacji oraz jakie są rzeczywiste potrzeby szkoleniowe w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu.

Ponadto, przedstawimy organizacje, które już podążają w tym kierunku oraz projekty, które CUEIM realizuje, aby podążać w stronę zrównoważonej przyszłości.

CUEIM jest międzynarodową otwartą przestrzenią składającą się z 27 uniwersytetów, lokalnych podmiotów publicznych, organizacji prywatnych i centrów innowacji.

W swojej unikalnej strukturze, CUEIM ułatwia wymianę wiedzy i praktycznych umiejętności pomiędzy naukowcami i projektantami, generując w ten sposób konkretne możliwości partnerstwa i wzajemnego rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym w głównych sektorach GOZ, zrównoważonego rozwoju, innowacji, zrównoważonej turystyki i inteligentnych miast.

AGENDA:

14:30 – 14:40 Wprowadzenie do spotkania: prezentacja Ekosystemu CUEIM, G. Zarlenga (CUEIM)

14:40 – 14:50 „Biznes jako siła na rzecz dobra”: Yves Rocher Italia SB Case study, Dream Diamante Cazzaniga (InVentoLab)

14:50 – 15:00 Sinergie IJM: Rola czasopisma naukowego w łączeniu badań i życia codziennego, M. Ugolini (Uniwersytet w Weronie)

15:00-15:10 Determinanty praktyk gospodarki cyrkularnej w MŚP i korzyści z ich przyjęcia, F. Corsini, (Sant’Anna School of Advances Studies – Piza)

15:10 – 15:20 Analityczna ocena relacji pomiędzy zasadami gospodarki obiegu zamkniętego a inteligentnymi zrównoważonymi miastami, M. Fedele, A. Bashirpour Bonab (Uniwersytet w Cassino)

15:20- 15:30 Turystyka i zrównoważony rozwój: szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw hotelarskich, F. Buffa (Uniwersytet w Trento)

15:30 – 15:40 Otwarte innowacje społeczne: Wykorzystanie zaangażowania interesariuszy do połączenia Otwartych Innowacji z potrzebami społecznymi, G. Basile (Universitas Mercatorum)

15:40 – 15:50 Proces ewolucji: sztuczna inteligencja jako czynnik umożliwiający przełamywanie instytucjonalnych silosów nieinterdyscyplinarności, M. Hadjiathanasiou (Gnosis – Mediterranean Institute for Management Science)

15:50 – 16:00 Rola szkoleń w budowaniu otwartego ekosystemu społecznego. Przedsiębiorcy i pracownicy jako środki i cele zachowań społecznych, S. Bentrovato (Federterziario)

16:00 – 16:10 Rola instytucji europejskich i krajowych w promowaniu ram współpracy, aby rozwijać doświadczenia w zakresie innowacji cyrkularnych i społecznych na rzecz sprawiedliwej transformacji, A. Paglia (TES)

16:10 – 16:20 B Corp e Benefit Corporation, model zrównoważonego rozwoju, L. Guarneri (Nativa B Corp)

16:20 -16:30 CUEIM, Sieć Wiedzy i Współpracy: podejścia, projekty i akademia, G. Zarlenga (CUEIM)

16:30 – 17:00 sesja round table z możliwością interakcji z publicznością/dyskusji na temat komentarzy pozostawionych na wspólnych dokumentach.

OTHER EVENTS

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Scroll to Top
(c) 2023 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group