POPRZEDNIE EDYCJE

POPRZEDNIE EDYCJE

Circular Week organizowany jest już od 2018 roku. W tym roku odbędzie się czwarta edycja tego wydarzenia.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania poświęcone tematyce gospodarki obiegu zamkniętego. Po raz trzeci w Polsce i po raz drugi w międzynarodowym gronie zorganizowaliśmy serię wydarzeń promujących proekologiczne rozwiązania wśród firm i społeczności zarówno w tych oczywistych, jak i najbardziej zaskakujących dziedzinach.

W Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowenii, Słowacji, Rumunii odbyły się liczne konferencje, wykłady, warsztaty, które miały na celu promowanie idei gospodarki cyrkularnej wśród konsumentów, przedsiębiorców i samorządowców. W trakcie Circular Week 2019 odbyło się 40 wydarzeń w 18 miastach, które łącznie zgromadziły 1500 osób. Circular Week, pomimo pandemii, trafił już do ponad 3000 odbiorców.

W tym samym czasie w różnych krajach zorganizowano szereg szkoleń, wizyt studyjnych, happeningów, konferencji, warsztatów promujących proekologiczne postawy, wykorzystanie technologii do realizacji założeń GOZ oraz projektowanie cyrkularnych modeli biznesowych. Zwieńczeniem całego Tygodnia był Mazovia Circular Congress.

Mazovia Circular Congress bez wątpienia można nazwać jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego.

Kongres był okazją do prezentacji unikatowych rozwiązań start-upów oraz doświadczeń samorządów, firm i instytucji z całego świata, a także realnych korzyści płynących z transformacji w kierunku cyrkularnym.

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Jego celem było przedstawienie szerokich możliwości, jakie daje nam gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ). Przede wszystkim skupiono się na przybliżeniu wyzwań, jakie globalna gospodarka – poprzez nowe technologie, konsumpcjonizm, zmiany klimatyczne i społeczne, a także dynamiczny rozwój miast – stawia przed nami, wymuszając przemiany w tradycyjnych modelach biznesowych.

Mazovia Circular Congress rozpoczęło się dyskusją panelową, którą prowadził prof. Bolesław Rok. Wzięli w niej udział Daphne Bergsma (Ambasador Królestwa Niderlandów), Juha Ottman (Ambasador Finlandii), Stefan Gullgren (Ambasador Szwecji), Lukas Schifferle (Radca Handlowy w Ambasadzie Szwajcarii). Rozmówcy szczególną uwagę zwrócili na to, że całe społeczeństwo począwszy od konsumentów, po przedsiębiorstwa czy duże korporacje powinny poczuwać się do odpowiedzialności za rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Najwięksi międzynarodowi eksperci ds. zrównoważonego rozwoju reprezentujący różne branże dyskutowali o palących kwestiach nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym. O tym, jak gospodarka cyrkularna napędza innowacje, wzrost gospodarczy i ochronę klimatu opowiedziała Eveline Lemke – założycielka Thinking Circular, ekspertka w dziedzinie energii, surowców i ekoprojektowania, była minister zielonej gospodarki i wiceminister- prezydent w Nadrenii-Palatynacie. Jasper Dalhuisen z Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów, wiceprzewodniczący Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa i Środowiska przedstawił proces przejścia holenderskiego rolnictwa w kierunku cyrkularnym. Jaimy Nijnens, konsultant ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w YSE zaprezentował mapę drogową dla cyrkularnych modeli biznesowych. Dzięki Agacie Czachórskiej mieliśmy możliwość posłuchać o cyrkularnych inspiracjach od IKEA. Kim Tjoa, założyciel platformy sharingowej dla biznesu FLOOW2 w swojej prezentacji położył ogromny nacisk na to, że idealnym rozwiązaniem jest to, aby firmy dzieliły się między sobą środkami trwałymi, zamiast nabywać je na własność.

W sesji perspektywa biznesu firmy prezentowały swoje cyrkularne rozwiązania i technologie. Anna Sapota (CANPACK) wyjaśniła na przykładzie puszki aluminiowej jak surowce permanentne spełniają wymogi gospodarki cyrkularnej. Michał Mikołajczyk (Rekopol) omówił nowe regulacje prawne UE oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów, a Kamil Mikołajczyk (Santander Bank Polska S.A.) podsumował i przekazał najważniejsze wnioski dotyczące eko transformacji w branży opakowań. Jednym z nich jest rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów, co wymusza na firmach wprowadzanie strategii dostosowania opakowań do wymogów ochrony środowiska.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się sesje stolikowe oraz warsztaty poświęcone Circular Cities, Food Waste oraz polskim cyrkularnym start-upom, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami firm oferujących technologie czy usługi cyrkularne. Można było dowiedzieć się m.in. jak korzystać z ciekawych i trwałych alternatyw dla skóry naturalnej, którą są liście ananasa.

Scroll to Top
(c) 2021 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group