• 7 października 2022

  Mazovia Circular Congress

PRELEGENCI MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS 2022

prelegenci MCC (1)

Agata Czachórska jest entuzjastką cyrkularności, praktyczką rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju, od wielu lat zajmuje się CSR. Z IKEA współpracuje od 2009 roku; zajmowała się wdrażaniem standardów ekologicznych, kampaniami i inicjatywami społecznymi z zakresu CRM, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem uczestnictwa i dialogu ze społecznościami lokalnymi w inwestycjach komercyjnych IKEA. W ciągu ostatnich 3 lat prowadziła w Polsce projekt Circular IKEA, koncentrujący się na innowacjach, rozwoju usług i działań o charakterze cyrkularnym, w tym na przedłużeniu żywotności produktów wyposażenia wnętrz i koncepcji Meble jako Usługa (Furniture as a service). Od sierpnia 2020 roku jest Menedżerką ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska, odpowiedzialną za pogłębianie integracji pozytywnej strategii IKEA People & Planet Positive w ramach organizacji.

prelegenci MCC (2)

Anna Sapota jest wiceprezeską ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górnicznym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA, Anna Sapota zajmuje kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Anna Sapota objęła to stanowisko w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych.

Anna Sapota otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistry prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie. 

prelegenci MCC (3)

Agnieszka Sznyk jest Prezeską Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspertka od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

prelegenci MCC (5)

dr inż. Anna Kozera-SzałkowskaDyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), ukończyła także Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundacje Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Pracowała m.in. jako dziennikarka i redaktorka prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżerka ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

Prelegenci |Circular Week 2020

Freek van Eijk jest dyrektorem generalnym Holland Circular Hotspot. Fundacja Holland Circular Hotspot (HCH) jest publiczno-prywatną inicjatywą, która chce urzeczywistnić Circular Economy poprzez dzielenie się holenderską wiedzą i innowacjami oraz stymulować międzynarodowe partnerstwa poprzez łączenie rządów, instytucji wiedzy i przedsiębiorstw.  HCH tworzy i wzmacnia możliwości eksportowe i inwestycyjne Circular Economy, stymuluje wymianę wiedzy i jednocześnie przyspiesza osiąganie celów społecznych, takich jak paryskie cele klimatyczne i SDG.

Freek van Eijk jest również wiceprzewodniczącym Cyrkla i Delty Biobased (CBBD), sojuszu holenderskich prowincji, przedsiębiorstw i centrów wiedzy w regionie delty prowincji Brabancji Północnej, Zelandii i Holandii Południowej. Wspólnie jesteśmy pionierami zrównoważonej gospodarki okrężnej i opartej na biologii. CBBD wspiera inicjatywy mające na celu wykorzystanie biomasy jako surowca w przemyśle chemicznym, budowlanym i opakowaniowym.

Jest jednym z ważniejszych holenderskich ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami i gospodarki cyrkulacyjnej (CE) oraz częstym członkiem jury w zakresie wyzwań związanych z innowacją. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego firmy Acceleratio.

Wcześniej przez ponad dekadę pracował jako dyrektor ds. strategii i PA w międzynarodowym koncernie SUEZ oraz jako członek zarządu w Holenderskim Stowarzyszeniu Gospodarki Odpadami, Fundacji Społeczeństwa i Przedsiębiorczości (SMO) i działał jako Sherpa unijnego partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/freekvaneijk

E: freek.vaneijk@hollandcircularhotspot.nl

M: +31651080847

Schnell

Alberto Arroyo Schnell jest  kierownikiem departamentu Polityki i Programów w Europejskim Biurze Regionalnym Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Zainicjował i przewodniczy Leadership Group on Biodiversity and Climate of the European Circular Economy Stakeholder Platform. Od ponad 15 lat piastuje czołowe stanowiska w polityce środowiskowej UE, wcześniej przewodniczył  i kierował europejską pracą na rzecz bioróżnorodności w WWF.

Jego obecne zainteresowania obejmują współpracę z kluczowymi sektorami związanymi z różnorodnością biologiczną i przyrodą, na które wywiera ona wpływ lub korzystanie z nich, w celu znalezienia sposobów na wspólne osiągnięcie celów środowiskowych i zapewnienie odpowiedzialności za te cele przez wszystkie zainteresowane strony. Doświadczenie zdobywał również w dziedzinie w inżynierii leśnej

prelegenci MCC (2)

Andrea Liverani jest głównym specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju w Departamencie Ochrony Środowiska Banku Światowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach, polityce, a także wsparciu finansowym i doradczym dla rządów, z których większość koncentruje się na kwestiach zrównoważenia środowiskowego i zmian klimatycznych. Przed dołączeniem do Banku pracował dla Sekretariatu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, a wcześniej piastował stanowiska w rządzie, w środowisku akademickim i jako ekspert-doradca.  Doktorat i tytuł magistra  obronił w London School of Economics.

prelegenci MCC (1)

Simone Maccaferri uzyskał tytuł doktora europejskiego z mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech.
Jest doświadczonym menedżerem z 10-letnim doświadczeniem w rozwoju badań, zarządzaniu interesariuszami, nawiązywaniu kontaktów, wspieraniu polityki i public relations w dziedzinie biogospodarki, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pracuje na styku środowiska akademickiego, przemysłu i kształtowania polityki i ma silną pasję do wspólnych badań i międzysektorowej, transdyscyplinarnej współpracy jako klucza do osiągnięcia ambitnych celów zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.
Simone jest obecnie starszym doradcą badawczym w sektorze biogospodarki w dziale usług wsparcia badań na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie przyczynił się do zakwalifikowania Uniwersytetu Bolońskiego jako pierwszego uniwersytetu włoskiego pod względem zdolności do zdobywania funduszy UE w sektorze biogospodarki. Simone reprezentuje obecnie Uniwersytet Boloński w szeregu inicjatyw, takich jak m.in. Europejski Uniwersytet Biogospodarki, FOODforce, EIT Food.

prelegenci MCC (1)

Rozpoczął pracę na stanowisku radcy ekonomicznego w Ambasadzie Holandii w Polsce w lutym 2019 roku. Od 1998 roku pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Najpierw w Departamencie ONZ, a następnie jako dyplomata na Sri Lance i Genewie. Wrócił do ministerstwa w Hadze w 2007 roku i był zaangażowany w: negocjacje klimatyczne, operacje pokojowe  jako starszy ekspert i menedżer. Obecnie skupia się na  promocji handlu i polityce gospodarczej, propagując holenderskie interesy biznesowe i cele zrównoważonego rozwoju.  

Matthew

Matthew Fraser pracuje w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym od ponad 10 lat, doradzając przedsiębiorstwom, miastom i rządom krajowym. Jest odpowiedzialny za ustalanie agendy badawczej Circle Economy i kieruje inicjatywą Circularity Gap Reporting. Motywuje go wykorzystywanie danych do budowanie obrazu przyszłej gospodarki i zapewniania dobrobytu naszej planecie.

prelegenci MCC

Einar Kleppe Holthe jest prezesem i założycielem Natural State studia z siedzibą w Oslo, specjalizującego się w zarządzaniu zmianą i tworzeniu wartości. Holthe jest również Partnerem Zarządzającym Nordic Circular Hotspot i głównym strategiem w rozwoju projektu. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju rynku, Holthe zbudowała i zrealizowała wiele dużych projektów rozwojowych w sektorach publicznym i prywatnym, takich jak Innovation Cluster Arena Oslo, międzynarodowa strategia marki dla miasta Oslo, a także kilka miejskich projektów rozwojowych. Przed podjęciem pracy w Natural State Holthe przez 12 lat był dyrektorem generalnym Stockfleths AS, co doprowadziło go do przejęcia i zmiany marki Fuglen (Oslo, Tokio). Jest także założycielem Norwegian Icons, programu promocji norweskiego przemysłu meblarskiego.

helena

Helena O’Rourke-Potocki dołączyła do ICLEI Europe jako specjalista ds. gospodarki o obiegu zamkniętym i ds. zamówień w lutym 2022 r. Przygotowuje ekspertyzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zamówień publicznych w obiegu zamkniętym w ramach różnych projektów, takich jak między innymi CityLoops, BUS Go-Circular i Intelligent Cities Challenge.Wcześniej pracowała jako specjalista ds. badań nad polityką w Fundacji Ellen MacArthur, gdzie analizowała polityki związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i opracowała ramy zamówień publicznych o obiegu z dla władz miejskich.Pracowała również nad polityką środowiskową i regionalną w European Policy Centre, think-tanku z siedzibą w Brukseli, DG REGIO, Politico Europe oraz byłym polskim Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Oprócz pracy etatowej była zaangażowana w szereg inicjatyw, w tym: współtworzyła kampanię London Car Free Day w 2017 roku. Posiada tytuł magistra środowiska i rozwoju z London School of Economics and Political Science (LSE) oraz licencjat z nauk politycznych i geografii z Trinity College Dublin. Studiowała również na Uniwersytecie Karola w Pradze w ramach wymiany Erasmus.

prelegenci MCC

Robert Chciuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Wodach Polskich, od 1 kwietnia 2020 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Robert Chciuk 15 marca 2022 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

helene w

Heleen van Wijk jest menedżerem ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Groningen Seaports i odpowiada za wszystkie firmy związane z recyklingiem w obu portach, Delfzijl i Eemshaven. Groningen Seaports znajduje się w czołówce gospodarki o obiegu zamkniętym z innowacyjnym klastrem obiegu zamkniętego i trwającymi zrównoważonymi inwestycjami i wierzy w zintegrowane podejście między kilkoma firmami działającymi zarówno w jej portach, jak i w gospodarce o obiegu zamkniętym. Heleen ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Groningen i kładzie duży nacisk na łączenie gospodarki o obiegu zamkniętym z transformacją energetyczną i innowacjami, dlatego wraz z Radą Ekonomiczną Groningen założyła społeczność start-upów, ułatwiając tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań z ukierunkowaniem na przemysł w Eemshaven. Ponadto Heleen jest prezesem Northern Netherlands Plastic Foundation, gdzie wykorzystuje swoje wewnętrzne dążenie do rozwiązania globalnego problemu z tworzywami sztucznymi i koncentruje się na przyszłościowym społeczeństwie poprzez edukację, świadomość i profilaktykę.

AlexanderHaneng2small

Alexander Haneng jest starszym wiceprezesem ds. partnerstwa innowacyjnego w Norwegian Post and Bring, skandynawskiej firmie pocztowej i logistycznej o rocznych przychodach w wysokości 2,5 miliarda euro. Został uznany przez Financial Times za jednego z Europejskich Liderów Klimatycznych 2022 i została wybrana najbardziej innowacyjną norweską firmą w latach 2019 i 2021. Zawsze można znaleźć Alexandra w parze kolorowych tenisówek, zwykle na scenie opowiadającego o swoich pasjach: innowacjach korporacyjnych i gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest gospodarzem popularnego podcastu o przywództwie „Ledertips with Alexnder Haneng” i współzałożycielem DigitalBar, największego wydarzenia networkingowego w Norwegii.

Elin Bergman Cradlenet fotograf Erik Bergman

Elin Bergman jest znana jako  Szwedzka Królowa GOZ . Jest jednym ze współzałożycieli Nordic Circular Hotspot, platformy współpracy na rzecz przyspieszenia gospodarki o obiegu zamkniętym w regionie, a także jest dyrektorem operacyjnym i rzecznikiem szwedzkiej sieci gospodarki o obiegu zamkniętym Cradlenet. Przez wiele lat pracowała jako ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym WWF Szwecja, gdzie opracowała międzynarodową sieć gospodarki o obiegu zamkniętym Baltic Stewardship Initiative, aby umożliwić recyrkulację składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego w sektorze rolno-spożywczym. Posiada wcześniejsze doświadczenie jako kierownik ds. marketingu i komunikacji w firmach doradczych ds. zrównoważonego rozwoju Tricorona i Respect.

Andrzej Krzyszczak

Andrzej Krzyszczak dyrektor pionu doradztwa technicznego i środowiskowego Multiconsult Polska, posiada ponad 25 lat doświadczenia jako doradca środowiskowy i techniczny, audytor środowiskowy, audytor systemów zarządzania środowiskowego, wykonawca dokumentacji środowiskowych niezbędnych w procesach inwestycyjnych i w zapewnieniu bieżącego funkcjonowania zakładów przemysłowych. Jako ekspert środowiskowy brał udział w projektach Banku Światowego w Polsce, Ukrainie i Rosji. Uczestniczył w pracach na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych organizacji finansujących jako ekspert oceniający zobowiązanie środowiskowe i społeczne, oddziaływanie na środowisko, zgodność z wymaganiami prawnymi (np. najlepszymi dostępnymi technikami) oraz wymaganiami organizacji finansujących. Project manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu multidyscyplinarnymi zespołami w projektach doradczych dotyczących różnych branż przemysłu w tym energetycznej, metalurgicznej, chemicznej, cementowej, szkła, papieru i wytwarzania urządzeń.

Thurner Andreas_IMG_5444
 • Urodzony w 1981 r. w Villach, region Karyntii, Austria
 • Dorastał w gospodarstwie hodowlano-uprawnym (mleczarnia i leśnictwo)
 • Studia: Rolnictwo na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu
 • Od 2009 r. – w toku: reprezentowanie interesów rolników w Austriackiej Izbie Rolniczej na różnych stanowiskach, obecnie Dyrektor ds. UE i Spraw Międzynarodowych;
 • od 2014 r. – w toku: członek EKES-u, skupiający się na sprawach związanych z rolnictwem i leśnictwem, biogospodarką, gospodarką o obiegu zamkniętym, żywnością; obecnie Przewodniczący Stałej Grupy ds. Zrównoważonych Systemów Żywności 
IMG20220728194232

Andrzej Łazęcki – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiada za planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej oraz politykę miasta wobec zmian klimatu. Koordynator dziedziny Gospodarka Komunalna w miejskim systemie zarządzania. Inicjator i lider miejskich projektów dotyczących transformacji klimatycznej i adaptacji do zmian klimatu. Inżynier z ponad 35-letnim doświadczeniem w planowaniu energetycznym, efektywności energetycznej i planowaniu infrastruktury komunalnej.

„Nasza planeta posiada ograniczone zasoby, rozwój oparty na eksploatacji zasobów napotyka na naturalne granice. Potrzebujemy rozwiązań cyrkularnych, poszanowania zasobów, wykorzystania benefitów jakie daje nam środowisko. Miasto Kraków realizuje ambitne cele klimatyczne, gospodarka cyrkularna jest ważną częścią naszej strategii klimatycznej. Raport Circulaity Gap Report Poland w istotny sposób pogłębia naszą wiedzę oraz zrozumienie wyzwań i szans.” 

Bez tytu9łu (1)
 •       Zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za kwestie zielonej gospodarki i wdrażanie regulacji przemysłowych. Funkcję tę pełni od marca 2020 r.
 •       Do zakresu jej obowiązków wchodzi m.in. za opracowanie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz wdrażanie kluczowych regulacji w zakresie przemysłu chemicznego.
 •       Wcześniej zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w instytucjach finansowych oraz w sektorze pozarządowym, gdzie zajmowała się głównie kwestiami analiz gospodarczych.
 •       Z wykształcenia ekonomistka i menedżer finansów publicznych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunkach Ekonomia oraz Gospodarka i Administracja Publiczna.

 

WNE_UW_Górski Jarosław_przyc

Jarosław Górski łączy praktykę zawodową (doradztwo) z wiedzą i doświadczeniem badawczym i dydaktycznym na uczelni.

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Zarządzania i Informatyki. Absolwent studiów ekonomicznych i menedżerskich. Kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki Gospodarczej”. Członek zarządu Fundacji Best Place – European Place Marketing Institute, członek założyciel International Place Branding Association, doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, doradca miast w Związku Miast Polskich w zakresie wypoczynku.

Posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z administracją rządową i samorządową przy projektach doradczych, analitycznych i edukacyjnych. Współautor wielu strategii marek miejskich i regionalnych, programów promocyjnych oraz strategii rozwoju. Czerpie satysfakcję z tego, że z gronem zaangażowanych i kompetentnych urzędników, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ekspertów, a często mieszkańców mógł współtworzyć strategiczne rozwiązania dla kilkudziesięciu polskich miast i regionów, w tym Warszawy i Krakowa. Współpracował z agencjami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy i promocję Polski, m.in. Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Handlu i Inwestycji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się prowadząc liczne szkolenia dla samorządowców, pracowników przedsiębiorstw oraz młodzieży. Wykładał w Polsce iw Wielkiej Brytanii (Londyn i Oxford). Jest autorem kilku studiów podyplomowych, w tym pierwszego w Polsce studiów podyplomowych z marketingu terytorialnego oraz studiów z zakresu polityki innowacyjnej, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim.

_MG_9781_crop_vert

Siren Knudsen –  Dyrektorka Biura i Procesów Wewnętrznych PURO Hotels. Członek Zarządu SPCC. Jest obywatelką Norwegii mieszkającą w Polsce od 24 lat. Po ukończeniu studiów menedżerskich w Bath w Wielkiej Brytanii pracowała w kilku branżach na kilku stanowiskach, w których transformacja, cyfryzacja i dobrostan  były motywem przewodnim w jej karierze. Obecnie odpowiada m.in. za ESG w PURO Hotels, jest Członkiem Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności SPCC.
PURO Hotels to lifestylowa marka hotelarska, ceniąca innowacyjność i kreatywność, której podstawą jest sztuka i design.

Syrena jest mężatką i ma dwie dorosłe córki.

_MG_1042

Nina Ekelund ma 25 lat doświadczenia w kwestiach klimatycznych i środowiskowych na arenie politycznej i biznesowej oraz 15 lat w pracy ze zmianami klimatycznymi w sektorze biznesowym. Nina założyła sieć biznesową Haga Initiative w 2010 roku i jest jej dyrektorem wykonawczym. Wcześniej pracowała m.in. w Zarządzie Ochrony Środowiska w Sztokholmie, Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska, Kancelarii Premiera oraz Stockholm Resilience Center. Nina jest jednym z najbardziej wpływowych mówców w Szwecji zajmujących się zmianą klimatu biznesowego. Nina założyła dwie firmy, a ta ostatnia w 2021 r. to Transformity skupiająca się na transformacji klimatycznej.

ID Nadir 3

Nadir Hamidou, Director Manufacturing Nordics-Poland-East Europe w Danone, ma ponad 25-letnie doświadczenie . Rozpoczynając karierę w Danone France jako Inżynier Projektu, zdobył międzynarodowe doświadczenie w Hiszpanii i Niemczech, zarządzając różnymi rynkami europejskimi w zakresie planowania, produkcji i operacji. Obecnie kieruje 1300 osobami (w tym 7 fabryk z magazynami). Nadir Hamidou posiada tytuł magistra Mines Paris-Tech i ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Cambridge.

cathrine-sq

Cathrine Barth jest wizjonerką i ambasadorką Circular Society, oddaną działaniom sieciującym, mającym na  w celu przekształcenie się społeczeństwa w  niskoemisyjne. Jest wiodącym ekspertem w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwoju biznesu, projektowania cyrkularnego i strategii innowacji. Ponadto jest współzałożycielką i partnerem zarządzającym Nordic Circular Hotspot, a obecnie jest szefem ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Natural State. Zapewnia edukacją ukierunkowaną na modelowanie nastawienia wobec  nowego systemu gospodarczego i i wykorzystuje sprawdzone metodologie w ramach Design Thinking, wspólnego programowania innowacji i metodologii modeli biznesowych dla rozwoju biznesu w obiegu zamkniętym.

Untitled design (1)

Egide Vandevelde jest dyrektorem biznesowym CNH Industrial Belgium. CNH Industrial to światowej klasy firma zajmująca się sprzętem i usługami, która w sposób zrównoważony rozwija uznane działania pracowników z obszaru rolnictwa i budownictwa. Firma zapewnia strategiczny kierunek, możliwości badawczo-rozwojowe oraz inwestycje, które umożliwiają sukces jej pięciu podstawowych marek. Odpowiada za paliwa alternatywne i klientów kluczowych w Europie dla New Holland Agriculture, marki CNH Industrial.

Posiada tytuł magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie w Gent i pracuje w firmie od ponad 23 lat, obejmując różne stanowiska na różnych rynkach i jednostkach biznesowych.

Untitled design (2)

Vojtech Vosecky jest jednym z wiodących ekspertów gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowo-Wschodniej. Współtworzył Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i zajmował się pokrewnymi zagadnieniami w Parlamencie Europejskim. Vojtech odpowiada za przejście Pragi na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Współpracuje również z wiodącą na świecie organizacją Circle Economy jako Associate skoncentrowaną na krajach skandynawskich i Europie Środkowo-Wschodniej. Vojtech prywatnie doradza wielu organizacjom w ich transformacji okrężnej i jest członkiem kilku inicjatyw, takich jak Nordic Circular Hotspot, CradleNet, Circular Economy Club i Visegrad for Sustainability.

kulczycka-zdjecie

Joanna Kulczycka, dr hab. prof. uczelni, prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 250 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach). Uczestnik i członek licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:  UNEP Resource Panel od 2020

Untitled design (3)

Paulina Kaczmarek – Head of Sustainability w grupie spółek DANONE w Polsce. W 2021 r. znalazła się na liście TOP25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce według Forbes Women Polska. Od września 2021 r. odpowiada za realizację strategii „One Planet. One Health” w spółkach DANONE (Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia). Głównym jej zadaniem jest wdrażanie założeń circular economy w gospodarkę opakowaniową, działania rzecznicze na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojowe, promowanie diety planetarnej oraz certyfikacja B Corp (Benefit Corporation) spółek Danone. Przez blisko 10 lat w ramach PwC i Deloitte doradzała największym firmom w Polsce w obszarze zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Image-2

Konrad Robak – Country & Business Development Manager w TOMRA Collection Poland dostarczającej rozwiązania w zakresie recyklomatów, ułatwiających zwrot aluminiowych, plastikowych i szklanych opakowań na napoje w celu ich ponownego wykorzystania. Od maja 2022 odpowiedzialny za rozpoczęcie działań operacyjno-komercyjnych TOMRA Collection w Polsce. Od ponad 20 lat pracujący w sprzedaży i rozwoju biznesu, w tym 12 ostatnich lat pracując w firmach działających w obszarze circular economy. W ramach tych lat u liderów światowych i europejskich rozwijał rozwiązanie poolingu nośników logistycznych funkcjonujących w obiegu zamkniętym, pomagając budować zrównoważone łańcuchy dostaw w regionie CEE. 

prelegenci MCC (1)

Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni  dyrektor Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Prodziekan ds. Rozwoju na tymże Wydziale. Inicjator oraz kierownik międzynarodowej grupy badawczej „Sustainability & Circularity Research Team” oraz członek Rektorskiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju PŁ. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz Rady ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Funkcje eksperta pełni także w: Polish Circular Hotspot oraz Koalicji Circularity Gap Report Poland

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Prowadzone w ostatnim okresie badania koncentrowały się na analizie zachowań konsumentów w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, gospodarką o obiegu zamkniętym, eko-innowacjami, znakowaniem ekologicznym. Specjalizuje się w analizach rynku tekstylno-odzieżowego.

Autorka ponad 50 publikacji z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji, z czego połowa to publikacje indeksowane w międzynarodowych bazach Web of Science oraz Scopus.Laureatka nagród za najlepsze publikacje oraz wystąpienie konferencyjne w Polsce i za granicą.

Była kierownikiem oraz realizatorem wielu projektów m.in.: koordynatorem międzynarodowego projektu „Visegrad Strategic Grant – Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production models”, kierownikiem projektu badawczo-edukacyjnego „Ekologia Tekstyliów – Zrównoważony Rozwój w IKEA”. Obecnie koordynuje z ramienia Politechniki Łódzkiej realizację projektu „SAPIENS- Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems” w ramach programu Horyzont 2020: Innovative Training Networks (ITN). 

Jest aktywnym recenzentem w kilkunastu czasopismach międzynarodowych indeksowanych w bazach WoS i Scopus.

Rukat1

ppłk (rez.) mgr inż. Mariusz Rukat Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych. Nadzoruje i koordynuje programy gospodarcze realizowane przez władze samorządowe województwa mazowieckiego we współpracy międzyregionalnej z partnerami zagranicznymi oraz inicjatywy regionalne, szczególnie na poziomie interdyscyplinarnym. Analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i spraw gospodarczych oraz bezpieczeństwa. Wykładowca akademicki: Collegium Civitas; Akademia Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej (Chiny, Stany Zjednoczone, struktura bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz polityka zagraniczna i handlowa państw grupy BRICS), zagadnieniach dot. koncepcji strategicznych (studia strategiczne) oraz procesów gospodarczych: Chiński model gospodarczy i kultura biznesowa. Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – problematyka: chińska kultura strategiczna. Zna biegle język chiński i angielski.

Jakub Tyczkowski.

Jakub Tyczkowski  – Prezes Zarządu  firmy Rekopol, Mgr inż, MBA. Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.

Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności.
Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.
Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku, od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji. W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Michalska Małgorzata

Małgorzata Michalska, Kierownik Referatu Innowacji Społecznych w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, Urząd Miasta Rzeszowa, Z wykształcenia ekonomistka, przedsiębiorca, promotorka idei startupów i działań przedsiębiorczych. Współtworzyła od podstaw  powstanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Od 2019 roku zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, jako Koordynatorka Projektu pilotażowego Urban Lab Rzeszów, a obecnie jest Kierownikiem Referatu Innowacji Społecznych w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, Urzędu Miasta Rzeszowa.

marcel

Dr Marcel den Hollander jest holenderskim konsultantem i badaczem w zakresie projektowania cyrkularnego oraz profesorem Circular Design & Manufacturing na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Rotterdamie, którego praca akademicka nad projektowaniem produktów cyrkularnych w połączeniu z rozwojem cyrkularnego modelu biznesowego jest zakorzeniona w ponad 30-letniej na doświadczeniu w komercyjnym wzornictwie przemysłowym. Jego celem zawodowym, czy to podczas konsultacji dla organizacji komercyjnych, czy prowadzenia badań lub edukacji z instytucjami, jest pomoc firmom, profesjonalistom i studentom w jak najszybszym działaniu w sposób możliwie najbardziej cyrkularny.
Dr Marcel den Hollander doradza firmom z różnych sektorów, takich jak telekomunikacja (KPN), żywność i napoje (Grolsch), opakowania (Smurfit-Kappa) i obuwie ochronne (Dunlop). Jego metodologia projektowania cyrkularnego i książki (Products That Last, Design for Managing Obsolescence) stanowią podstawę trwającego programu biznesowego CIRCO rządu holenderskiego i znalazły drogę do kursów projektowania cyrkularnego i programów MBA na uniwersytetach, w szkołach projektowania i biznesu na całym świecie. światowych, takich jak MIT Design, Raffles DIS, TU Delft IDE, AUAS, RUAS, Design Academy Eindhoven, Amersfoort/Groningen School of Management, University of Texas Austin School of Design and Creative Technology oraz Leuphana University of Lüneburg Germany.
Dr Marcel den Hollander mieszka w Holandii i można się z nim skontaktować pod adresem: drmarceldenhollander@gmail.com

all reddit replica rolex incorporates much effort from a set of superior craftsmen.
Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group