• 7 października 2022

    Mazovia Circular Congress

PRELEGENCI MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS 2021

Helena Braun – Członkini Gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, Europejski Zielony Ład

Helena Braun jest członkinią gabinetu Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, kierującego pracami nad Europejskim Zielonym Ładem. W ramach Zielonego Ładu Helena odpowiada za Strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, Strategię Leśną UE, nowy Circular Economy Action Plan (w tym strategię UE dla sektora włókienniczego oraz strategię UE w zakresie chemikaliów). W poprzedniej Komisji Helena była doradczynią ds. zrównoważonego rozwoju pana Timmermansa. Przed przystąpieniem do Komisji Europejskiej zajmowała różne stanowiska w rządzie estońskim, m.in. była dyplomatką pracującą dla estońskiego pełnomocnika przed Trybunałem Sprawiedliwości UE  oraz pomagała rozwijać estoński system Better Regulation w Ministerstwie Sprawiedliwości. Helena wspópracowała również z OECD w zakresie polityki regulacyjnej oraz doradzała wielu państwom w sferze dobrego rządzenia (ang. good governance). Jest wykładowczynią prawa UE.

Adam Krzysztof Struzik – samorządowiec i polityk. Wieloletni radny, delegat do sejmików samorządowych województwa płockiego i mazowieckiego, a także do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Marszałek Senatu w latach 1993-1997. Senator II, III, i IV kadencji. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii).

Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjator projektów i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Angażuje się w sprawy regionu, jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój, dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego. Pod jego przewodnictwem Mazowsze stało się jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Sanne Kaasjager rozpoczął pracę na stanowisku radcy ekonomicznego w Ambasadzie Holandii w Polsce w lutym 2019 roku. Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany jest od 1998 roku. Najpierw w departamencie ONZ, potem jako dyplomata na Sri Lance i w Genewie. Do ministerstwa w Hadze wrócił w 2007 roku i obejmował stanowiska w obszarze negocjacji klimatycznych, operacji pokojowych i relacji z Afryką, jako starszy specjalista i menedżer. Obecnie zajmuje się promocją handlu i polityką gospodarczą, starając się przełożyć interesy holenderskiego biznesu i cele zrównoważonego rozwoju na korzyści dla Holandii i Polski.

Grzegorz Adamski jest kierownikiem ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej S.A. – firmie będącej liderem rynku piwowarskiego w Polsce, zajmującej się warzeniem i sprzedażą takich piw, jak m.in: Tyskie, Żubr, Książęce, Lech, Redd’s. Kompania Piwowarska jest także liderem w wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku – w butelkach zwrotnych sprzedaje 44% swoich piw. W ramach swojej pracy G. Adamski zajmuje się m.in. kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi systemów kaucyjnych na opakowania wielokrotnego użytku, działaniami edukacyjnymi zmierzającymi do wykorzystywania prawidłowo i na większą skalę tego rodzaju opakowań, działaniami firmy zmierzającymi do przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Grzegorz Adamski jest także wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Monika Ślusarska-Czuber jest Starszą specjalistką ds. projektów rozwojowych w Wydziale Koordynacji Projektów Rozwojowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Główną działalnością jest koordynacja działań w zakresie realizacji projektów rozwojowych Lasów Państwowych, a także monitorowanie i analizowanie aktów prawnych związanych z europejskimi i krajowymi resortowymi strategiami. Współpracuje również przy koordynacji projektów CSR (Corporation Social Responsibility) z krajowymi jak i zagranicznymi podmiotami. W przeszłości piastowała stanowisko Koordynatorki Projektu w Wydziale Ochrony Zasobów Przyrodniczych, gdzie nadzorowała projekt przyrodniczy oraz infrastrukturalny współfinansowany z funduszy unijnych. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach podległych resortowi na różnych stanowiskach związanych z tematyką zmian klimatu i ochrony środowiska. Miała również okazję piastować urząd eksperta zewnętrznego w Sekretariacie do Zmian Klimatu przy ONZ organizując międzynarodową konferencję klimatyczną COP15. Monika ma też doświadczenie w przygotowywaniu i koordynacji warsztatów tematycznych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych

Freek van Eijk jest dyrektorem generalnym Holland Circular Hotspot. Fundacja Holland Circular Hotspot (HCH) jest publiczno-prywatną inicjatywą, która chce urzeczywistnić Circular Economy poprzez dzielenie się holenderską wiedzą i innowacjami oraz stymulować międzynarodowe partnerstwa poprzez łączenie rządów, instytucji wiedzy i przedsiębiorstw.  HCH tworzy i wzmacnia możliwości eksportowe i inwestycyjne Circular Economy, stymuluje wymianę wiedzy i jednocześnie przyspiesza osiąganie celów społecznych, takich jak paryskie cele klimatyczne i SDG.

Freek van Eijk jest również wiceprzewodniczącym Cyrkla i Delty Biobased (CBBD), sojuszu holenderskich prowincji, przedsiębiorstw i centrów wiedzy w regionie delty prowincji Brabancji Północnej, Zelandii i Holandii Południowej. Wspólnie jesteśmy pionierami zrównoważonej gospodarki okrężnej i opartej na biologii. CBBD wspiera inicjatywy mające na celu wykorzystanie biomasy jako surowca w przemyśle chemicznym, budowlanym i opakowaniowym.

Jest jednym z ważniejszych holenderskich ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami i gospodarki cyrkulacyjnej (CE) oraz częstym członkiem jury w zakresie wyzwań związanych z innowacją. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego firmy Acceleratio.

Wcześniej przez ponad dekadę pracował jako dyrektor ds. strategii i PA w międzynarodowym koncernie SUEZ oraz jako członek zarządu w Holenderskim Stowarzyszeniu Gospodarki Odpadami, Fundacji Społeczeństwa i Przedsiębiorczości (SMO) i działał jako Sherpa unijnego partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców.

Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RLG w Polsce, od początku kariery zawodowej aktywnie wspiera przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, również na arenie międzynarodowej. Promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne w zarządzaniu gospodarką odpadami. Ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe w zakresie auditingu ekologicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Rozpoczął swoją karierę w 2008 roku w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., gdzie był
odpowiedzialny za zakupy i projekty. Następnie pełnił funkcję dyrektora Polskiego Biura Regional Environmental Center oraz prezesa zarządu Fundacji REC Polska. W 2015 roku rozpoczął współpracę z RLG – Reverse Logistic Group – na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i prokurenta, by w 2019 r. zostać dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem zarządu w spółkach Grupy w Polsce (CCR Polska. Sp. z o.o.; CCR RELECTRA OOSEiE S.A. oraz CCR REPACK Polska OOO S.A.*).

Agata Czachórska jest entuzjastką cyrkularności, praktyczką rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju, od wielu lat zajmuje się CSR. Z IKEA współpracuje od 2009 roku; zajmowała się wdrażaniem standardów ekologicznych, kampaniami i inicjatywami społecznymi z zakresu CRM, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem uczestnictwa i dialogu ze społecznościami lokalnymi w inwestycjach komercyjnych IKEA. W ciągu ostatnich 3 lat prowadziła w Polsce projekt Circular IKEA, koncentrujący się na innowacjach, rozwoju usług i działań o charakterze cyrkularnym, w tym na przedłużeniu żywotności produktów wyposażenia wnętrz i koncepcji Meble jako Usługa (Furniture as a service). Od sierpnia 2020 roku jest Menedżerką ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska, odpowiedzialną za pogłębianie integracji pozytywnej strategii IKEA People & Planet Positive w ramach organizacji.

Anna Sapota jest wiceprezeską ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górnicznym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA, Anna Sapota zajmuje kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Anna Sapota objęła to stanowisko w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych.

Anna Sapota otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistry prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie. 

Prof. dr Jacqueline Cramer jest członkinią Amsterdam Economic Board, w szczególności odpowiada za gospodarkę o obiegu zamkniętym i jest profesorką zrównoważonych innowacji na Uniwersytecie w Utrechcie. Wcześniej była Ministrą Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska Partii Pracy (2007 –2010). Jej wykształcenie związane jest przede wszystkim z przemysłem, przez wiele lat pracowała jako konsultantka w zakresie wdrażania zrównoważonej przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto od 1990 roku wykłada na uczelni. Była i jest członkinią różnych narodowych i międzynarodowych rad doradczych, branżowych i organizacji non-profit m.in Supervisory Board of Holland Circular Hotspot, Circle City i Supervisory Board of the Plastic Soup Foundation. W ostatnich latach była proszona przez różne rządy i samorządy o pomoc we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, m.in. Kanady, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii i OECD.

Ekspert w Obszarze Strategii, Innowacji i Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN S.A., absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i specjalizacji Technologia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego. Nieprzerwanie od 2007 roku zaangażowany zawodowo w średnie i duże, międzynarodowe projekty R&D w przemyśle chemicznym ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu chemicznego w aspektach biznesowych, strategii oraz technologii. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkunastu patentów oraz zgłoszeń patentowych w obszarze recyklingu chemicznego. W PKN ORLEN S.A. realizuje strategiczne projekty z dziedziny Gospodarki Obiegu Zamkniętego w obszarze recyklingu chemicznego oraz przetwórstwa biomasy w kierunku zielonej petrochemii, łącząc z powodzeniem doświadczenia w Grupie Kapitałowej.

Agnieszka Sznyk jest Prezeską Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspertka od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

Johannes Kisser jest związany z organizacją alchemia-nova.  Studiował inżynierię chemiczną o specjalności: żywność i rośliny oraz akumulacja metali w roślinach. Rozpoczął pracę od analizy środowiskowej dla Austriackiej Agencji Ochrony Środowiska w 1998 r., pracując nad gospodarką odpadami, z naciskiem na rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym od 2006 r. Prowadził wykłady na temat zrównoważonego projektowania produktów, zarządzania łańcuchem dostaw i CSR na dwóch austriackich uniwersytetach nauk stosowanych, a także wygłaszał liczne przemówienia i prelekcje na konferencjach naukowych. W alchemia-nova pracuje od 2002 roku, w 2010 roku objął stanowisko Chief Executive Officer, w 2019 roku Dyrektora Technicznego, aby położyć większy nacisk na innowacje, dzielenie się wiedzą i doradztwo dla ministerstw i firm. Jest twórcą i inicjatorem kilku krajowych i międzynarodowych projektów, w tym transdyscyplinarnych projektów H2020 HYDROUSA, HOUSEFUL i COST Action Circular Cities – współtworząc te inicjatywy i wcielając je w życie. Silne podejście systemowe łączy z zainteresowaniem innowacjami technologicznymi oraz inspiracją naturą.

dr inż. Anna Kozera-SzałkowskaDyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), ukończyła także Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundacje Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Pracowała m.in. jako dziennikarka i redaktorka prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżerka ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

Jakub Tyczkowski – związany z Rekopol Organizacja Odzysku. Od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku,  od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.  W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.   

Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności.

Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.

Richard Stephens jest założycielem i redaktorem Poland Today – anglojęzycznej firmy medialno-komunikacyjnej z siedzibą w Warszawie. Założył ją w 2012 roku, aby dostarczać międzynarodowej publiczności wiadomości biznesowych oraz informacji o Polsce, a także promować kraj jako kierunek biznesowy.

Firma wydaje wielokrotnie nagradzany magazyn Poland Today, organizuje wydarzenia o różnorodnej tematyce w kilku sektorach – w tym co roku swoją flagową konferencję na targach nieruchomości MIPIM w Cannes – oraz tworzy filmy i wideo. Podczas, gdy działanie magazynu i organizacja konferencji zostały tymczasowo zawieszone z powodu ekonomicznych skutków COVID-19, Richard i jego zespół obecnie przekształcają firmę, aby działała w pełni online.

Richard wcześniej był redaktorem magazynu Eurobuild CEE, gdzie stworzył dział konferencji i przygotowywał niezwykle udaną galę Eurobuild Awards. W swojej karierze zorganizował ponad 120 międzynarodowych konferencji i wydarzeń, w tym ponad 10 wyjazdów międzynarodowych dziennikarzy do Polski i krajów CEE dla Poland Today oraz podmiotów takich jak UEFA, m.in. przed EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Richard jest Anglikiem i ukończył studia licencjackie z teologii i religioznawstwa na Uniwersytecie w Bristolu.

 

Research Director w INNOWO.  Absolwent kierunków Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmował się m.in. projekcjami ekonometrycznymi i oceną skutków regulacji. Prowadził projekty z szeroko pojętego obszaru innowacji zarówno w teorii (raporty i analizy na tematy m.in. implementacji gospodarki cyrkularnej, makroekonomicznych skutków nakładów na badania i rozwój, endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego) jak i praktyce (wdrożenie narzędzi do zabezpieczania płatności komercyjnych).

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska, wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)  Politechniki Łódzkiej;  ekspertka B+R w przedsiębiorstwach  sektora papierniczego,  rolno-spożywczego, chemicznego; wieloletnia pracowniczka naukowa i zarządzająca  w instytutach badawczych (1990-2020); członkini  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji nr 3 „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (MRPiT);  członkini Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform  (ECESP)  Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy”; członkini wielu organizacji naukowych, stowarzyszeń i komitetów naukowych; posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów badawczych w  krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych (m.in. w Programach Ramowych UE, POIG; POIR); posiada doświadczenie w organizacji prac w spółce europejskiej sektora spożywczego (EIT Food  Co-location Centre North-East);  specjalizacja:  biogospodarka cyrkularna/GOZ, biotechnologia przemysłowa, biomateriały, biopolimery/biotworzywa,  kaskadowe zagospodarowanie bioodpadów.

Monika Romenska zajmowała wysokie stanowiska w administracji publicznej, władzach lokalnych i organizacjach branżowych w Bułgarii. Od 2014 roku Monika Romenska jest kierowniczką ds. regulacji i spraw publicznych w Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) z siedzibą w Brukseli, która pełni rolę wspólnej platformy wymiany doświadczeń oraz rozwoju polityk, reprezentującej interesy 27 organizacji członkowskich zajmujących się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Monika Romenska  posiada bogate doświadczenie w samorządach lokalnych i regionalnych, dotyczące m.in. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrównoważonego rozwoju czy gospodarki odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem opakowań), rozwoju regionalnego, komunikacji i zarządzania projektami.

Kierownik Projektu w Dziale Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych PKN ORLEN, odpowiedzialny za realizację projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w GK ORLEN. Zaangażowany w obszarze nisko- i zero-emisyjnych paliw alternatywnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie chemii i technologii tworzyw sztucznych w szczególności w obszarze produkcji i recyklingu. Szczególnie interesuje go obszar zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych w kierunku produktów i półproduktów petrochemicznych.

Avi Blau zajmuje się doradztwem ds. zrównoważonego rozwoju dla izraelskich ministerstw Finansów oraz Środowiska, dla władz lokalnych i dużych korporacji zajmujących się energią odnawialną, ekologicznym budownictwem, efektywnością energetyczną, ekologicznymi zamówieniami i ekologicznymi innowacjami. Jest wiodącym izraelskim ekspertem ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, szefem Afeka Institute of Circular Engineering and Economy oraz kierownikiem projektu UNIDO dotyczącego tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym w Izraelu.

Oriana Romano jest kierowniczką wydziału ds. zarządzania wodą i gospodarki cyrkulacyjnej, polityki miejskiej oraz wydziału ds. zrównoważonego rozwoju Centrum Przedsiębiorczości OECD, MŚP, Regionów i Miast. W 2018 r. zainicjowała program „Ekonomia i zarządzanie gospodarką cyrkulacyjną w miastach”, który wspiera miasta i regiony w opracowywaniu i wdrażaniu strategii gospodarki cyrkulacyjnej. Zorganizowała okrągły stół OECD w sprawie gospodarki obiegowej w miastach i regionach, skupiający ponad 100 zainteresowanych stron z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Przed dołączeniem do OECD w 2013 r. była asystentką badawczą i wykładowczynią akademicką w dziedzinie ekonomii środowiskowej w „Centre for International Business and Sustainability” (CIBS), London Metropolitan University (Londyn, Wielka Brytania) oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu „L’Orientale” (Neapol, Włochy). Posiada doktorat z zakresu „Instytucji, Ekonomii i Prawa Usług Publicznych”.

François Gaudet kieruje jednostką Thematic Impact Finance Operations w dziale Infrastructure division of the Equity, New Products and Special Transactions Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego praca koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań finansowych dla przestrzeni infrastrukturalnej, z naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, sektory transportowe i energetyczne.

W latach 2011-2014 pracował jako doradca w European PPP Expertise Centre, również będącym częścią EBI, gdzie doradzał władzom publicznym w różnych aspektach projektów i polityk dotyczących PPP.

Przed dołączeniem do EPEC był starszym bankierem w zespole infrastruktury komunalnej i środowiskowej European Bank for Reconstruction and Development (EBOR) w Londynie i na Ukrainie, gdzie koncentrował się na transakcjach w sektorze prywatnym, zarówno kapitałowych jak i dłużnych. Przed dołączeniem do EBOR Pan Gaudet pracował w JP Morgan Chase Private Equity Asia, gdzie był członkiem zespołu zarządzającego restrukturyzującego inwestycję w sektorze telekomunikacyjnym w Azji. Pan Gaudet posiada szerokie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, finansowania strukturalnego i branż regulowanych, zdobyte zarówno podczas swojej wcześniejszej praktyki prawniczej, jak i pracy w bankowości.

Pan Gaudet jest obywatelem Kanady i Wielkiej Brytanii oraz ukończył studia prawnicze (cum laude) na Uniwersytecie w Ottawie w Kanadzie oraz dyplom z zarządzania finansami (DipFM) wydany przez ACCA w Wielkiej Brytanii.

Joanne Rourke pracuje w Biurze Planowania Gospodarki Odpadami w Irlandii od 2016 roku. Wcześniej jej ponad 25-letnia kariera obejmowała nauki o środowisku, komunikację, politykę, badania i edukację. Pełniąc rolę specjalistki ds. Efektywności Zasobów w Biurze Planowania Gospodarki Odpadami, pracowała nad szeregiem krajowych i regionalnych kampanii informacyjnych i komunikacyjnych, a także programów zrównoważonego rozwoju dla biznesu. Joanne posiada tytuł MSC w dziedzinie komunikacji naukowej, a jej doktorat koncentruje się na komunikacji ryzyka środowiskowego, w szczególności w obszarze gospodarki odpadami. Joanne jest zainteresowana interdyscyplinarną współpracą w celu wprowadzenia zmian w zachowaniu i rozwiązania problemów środowiskowych.

Guido Braam jest ekspertem w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego i został nazwany „Circular Hero” Holandii 2021. W ciągu ostatnich 10 lat założył kilka przedsiębiorstw zorientowanych na wywieranie wpływu i powołał do życia wiele inicjatyw, których jedynym celem było przyspieszenie przejścia na GOZ. Jedną z inicjatyw była kampania, która pozycjonowała Holandię jako cyrkularny hotspot podczas jej prezydentury w UE w 2016 roku, co zaowocowało założeniem Holland Circular Hotspot (HCH). Obecnie Guido jest właścicielem Powered by Meaning: spółki portfelowej, która postawiła sobie za cel przekształcenie branży nieruchomości i budownictwa w przemysł cyrkularny poprzez renowację przestarzałych budynków w tętniące życiem miejsca oparte na wspólnocie. Chce wykorzystać swoje talenty, aby przyspieszyć realizację inicjatyw mających na celu stworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Ponadto Guido sprawuje wiele funkcji w różnych komisjach i radach nadzorczych, a także jest autorem książki „Circular Route”, opartej na badaniach naukowych, która inspiruje i pomaga firmom zrobić krok w kierunku cyrkularnego modelu biznesowego.

Anne-Christine Ritschkoff zajmuje stanowisko starszego doradcy ds. biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym w VTT Technical Research Center of Finland. Za zadanie ma wspierać technologię, wiedzę i praktyczne rozwiązania w obszarze zasobów naturalnych, technologii ekologicznych i czystych, efektywnego gospodarowania zasobami oraz obiegu zamkniętego. Jej poprzednia pozycja jako Dyrektora Naukowego i CTO VTT dała jej doskonałe przygotowanie i wgląd w różne technologie i dyscypliny naukowe. Z entuzjazmem promuje nowe, zrównoważone rozwiązania i innowacje na rzecz zrównoważonego, równego społeczeństwa i gospodarki poprzez integrację różnych kompetencji i dyscyplin. Aktywnie buduje również strategiczne sieci między badaniami, rozwojem, innowacjami, przemysłem, handlem oraz rządem. Ma na swoim koncie blisko 100 publikacji naukowych.

Dr inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka. Od 16 lat związana zawodowo z gospodarką odpadami komunalnymi. W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej w zakresie Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Audytor i Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14000:2015. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert UN Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy danych środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) „Razem dla środowiska” (2016). Liderka zrównoważonego rozwoju magazynu FORBES Women Polska (2021).

Zdzisław Czucha –  doradca miast w Związku Miast Polskich. 

Inżynier budownictwa. Doradca energetyczny. Specjalizacja w zakresie efektywności energetycznej oraz transformacji energetycznej i zarzadzania energia w miastach gminach i powiatach.

Doświadczenie w zakresie samorządowej gospodarki komunalnej i prowadzeniu projektów na poziomie współpracy pomiędzy samorządami. Burmistrz Miasta Kościerzyny w latach 1994-2014.

PRELEGENCI MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS 2021

Prelegenci | Circular Week

Zrealizowanie punktu zwrotnego w kierunku nowej gospodarki do 2025 r.: taka jest misja CSR Holandia (MVO Nederland). Jako Dyrektor ds. Biznesu i Polityki jestem odpowiedzialny za zespół, który współpracuje z czołowymi firmami w celu realizacji tej nowej gospodarki. Poprzez tworzenie projektów innowacyjnych i koalicji, które umożliwiają tworzenie przyjaznych dla klimatu, okrężnych i/lub integracyjnych modeli biznesowych, ustalanie corocznego programu zrównoważonego biznesu oraz lobbowanie na rzecz polityki i instytucji finansowych, aby stworzyć odpowiednie warunki do tego, by stały się one głównym nurtem.

Przed podjęciem pracy w CSR Netherlands pracowałem jako konsultant zarządzający ds. zrównoważonego rozwoju w Capgemini, prowadziłem małą firmę konsultingową przez 6 lat i miałem karierę w Królewskim Holenderskim Korpusie Piechoty Morskiej. Zrównoważona przedsiębiorczość jest dla mnie synonimem udanej przedsiębiorczości; ciągłego doskonalenia procesu innowacji, współpracy i realizacji.

Publikacje (głównie holenderskie):

Circulair (ver)bouwen in 4 stappen

De circulaire economie – een routekaart voor transformatie van de maakindustrie

Ondernemen in de circulaire economie – nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

The Circular Economy Index of Dutch Businesses

15 mythes over circulair ondernemen

Blog:

http://blog.mvonederland.nl/author/michel-schuurman/

Prelegenci | Circular Week
Tamara Streefland prowadzi program Circular Cities w Metabolic, firmie doradczej i think tanku koncentrującej się na rozwiązywaniu globalnych problemów zrównoważonego rozwoju i rozwoju gospodarki obiegowej. Tamara pracowała nad szeroką gamą projektów dotyczących odporności miast, koncentrujących się na ekologii wody, sektorze transportu towarowego, systemach utylizacji odpadów i energii odnawialnej w miastach takich jak Amsterdam i Nowy Jork. Jej doświadczenie jako naukowca zajmującego się badaniem Ziemi, w połączeniu z doświadczeniem w analizie opartej na danych, wspólnym projektowaniu i myśleniu systemowym, stworzyło podstawę dla kreatywnych i wykonalnych strategii pomagających miastom w przechodzeniu na bardziej zrównoważone i okrężne modele..
Prelegenci |Circular Week 2020

Freek van Eijk jest dyrektorem generalnym Holland Circular Hotspot. Fundacja Holland Circular Hotspot (HCH) jest publiczno-prywatną inicjatywą, która chce urzeczywistnić Circular Economy poprzez dzielenie się holenderską wiedzą i innowacjami oraz stymulować międzynarodowe partnerstwa poprzez łączenie rządów, instytucji wiedzy i przedsiębiorstw.  HCH tworzy i wzmacnia możliwości eksportowe i inwestycyjne Circular Economy, stymuluje wymianę wiedzy i jednocześnie przyspiesza osiąganie celów społecznych, takich jak paryskie cele klimatyczne i SDG.

Freek van Eijk jest również wiceprzewodniczącym Cyrkla i Delty Biobased (CBBD), sojuszu holenderskich prowincji, przedsiębiorstw i centrów wiedzy w regionie delty prowincji Brabancji Północnej, Zelandii i Holandii Południowej. Wspólnie jesteśmy pionierami zrównoważonej gospodarki okrężnej i opartej na biologii. CBBD wspiera inicjatywy mające na celu wykorzystanie biomasy jako surowca w przemyśle chemicznym, budowlanym i opakowaniowym.

Jest jednym z ważniejszych holenderskich ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami i gospodarki cyrkulacyjnej (CE) oraz częstym członkiem jury w zakresie wyzwań związanych z innowacją. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego firmy Acceleratio.

Wcześniej przez ponad dekadę pracował jako dyrektor ds. strategii i PA w międzynarodowym koncernie SUEZ oraz jako członek zarządu w Holenderskim Stowarzyszeniu Gospodarki Odpadami, Fundacji Społeczeństwa i Przedsiębiorczości (SMO) i działał jako Sherpa unijnego partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/freekvaneijk

E: freek.vaneijk@hollandcircularhotspot.nl

M: +31651080847

Prelegenci | Circular Week 2020

Ton van der Giessen jest dyrektorem generalnym Van Werven, holenderskiej firmy rodzinnej działającej w branży podczerwieni i recyklingu. Jednym z działań w zakresie recyklingu jest recykling pokonsumenckich tworzyw sztucznych twardych. Van Werven Plastic Recycling wykorzystuje zakłady recyklingu w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce.

Ton van der Giessen jest również przewodniczącym holenderskiej organizacji branżowej BRBS Recycling, wiceprzewodniczącym PCEP (Polyolefin Circular Economy Platform), wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Holland Circular Hotspot oraz członkiem zarządu holenderskiej organizacji branżowej Waste Transport.

Z ponad 40-letnim doświadczeniem jest jednym z bardziej zaawansowanych ekspertów w dziedzinie zarządzania odpadami i recyklingu.

Wcześniej pracował na kilku stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się odpadami, takich jak Van Gansewinkel, WATCO i SUEZ.

Dion zdobył 20 lat doświadczenia w produkcji, rozwoju i pozyskiwaniu produktów z jeansu. W 2015 roku Dion wraz z żoną został współwłaścicielem MUD Jeans. Zmotywowani możliwościami, jakie oferują nowoczesne innowacje, znaleźli idealne połączenie z koncepcją biznesową MUD Jeans. Obecnie są oni w stanie wykorzystać do 40% dżinsów pochodzących z recyklingu w swoich nowych tkaninach dżinsowych. W nadchodzącym roku celem jest osiągnięcie 100%. Ponadto marka znana jest z tego, że jako pierwsza firma na świecie oferuje konsumentom model abonamentowy dla dżinsów – Lease A Jeans.

Karin jest liderem Circular Economy Forum Austria, wielostronnej inicjatywy promującej wymianę i dalszy rozwój wiedzy, pomysłów i wdrożeń na poziomie korporacyjnym poprzez identyfikację potencjalnych synergii pomiędzy przedsiębiorstwami, polityką, nauką, badaniami i wzornictwem. Karin posiada rozległe międzynarodowe doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego i zaangażowania interesariuszy oraz silne zaplecze akademickie w zakresie komunikacji i psychologii.

Jako członek zarządu Global Compact Network Austria, jest mocno zaangażowana w zmiany systemowe na wszystkich poziomach w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Karin jest również dyrektorem naukowym programu magisterskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania, a także wykłada na temat zrównoważonych finansów i regenerujących modeli biznesowych na kilku uniwersytetach nauk stosowanych.

Oriana Romano jest kierownikiem wydziału ds. zarządzania wodą i gospodarki cyrkulacyjnej, polityki miejskiej oraz wydziału ds. zrównoważonego rozwoju Centrum Przedsiębiorczości OECD, MŚP, Regionów i Miast. W 2018 r. zainicjowała program „Ekonomia i zarządzanie gospodarką cyrkulacyjną w miastach”, który wspiera miasta i regiony w opracowywaniu i wdrażaniu strategii gospodarki cyrkulacyjnej. Zorganizowała okrągły stół OECD w sprawie gospodarki obiegowej w miastach i regionach, skupiający ponad 100 zainteresowanych stron z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Przed dołączeniem do OECD w 2013 r. była asystentką badawczą i wykładowcą akademickim w dziedzinie ekonomii środowiskowej w „Centre for International Business and Sustainability” (CIBS), London Metropolitan University (Londyn, Wielka Brytania) oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu „L’Orientale” (Neapol, Włochy). Posiada doktorat z zakresu „Instytucji, Ekonomii i Prawa Usług Publicznych”.

Agnieszka jest Prezesem Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

Ashleigh McLennan jest pracownikiem ICLEI – Local Governments for Sustainability. Ashleigh pracuje nad szeregiem europejskich projektów dotyczących zrównoważonych zamówień i gospodarki obiegowej, w tym współtworzy broszurę Komisji Europejskiej „Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki obiegowej” oraz wspiera praktyków zamówień publicznych poprzez Helpdesk Komisji Europejskiej na rzecz ekologicznych zamówień publicznych.  Posiada tytuł magistra zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie we Freiburgu oraz tytuł magistra geografii na Uniwersytecie w Edynburgu. Zanim dołączyła do ICLEI, Ashleigh pracowała dla Szkockiej Rady Rozwoju i Przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki obiegowej, rozwoju umiejętności i reformy zamówień publicznych.

Petra jest profesjonalistą w dziedzinie sprzedaży z 19-letnią historią w branży odzieżowej, medialnej i hotelarskiej. Kompetentna w zakresie operacji sprzedaży, operacji biurowych, public relations i planowania imprez. Od 2015 roku jest współwłaścicielem MUD Jeans – pierwszej na świecie cyrkularnej marki dżinsowej.  Dedykowana zmianie tradycyjnego, linearnego sposobu  w zrównoważony, cyrkularny sposób prowadzenia biznesu. 

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, koordynator wspólnych z Deloitte studiów podyplomowych “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w ALK. Członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących etyki i odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu” (2013), „Kręgosłup moralny firmy” (Thinktank, 2013). Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007). Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm (od 2007) – publikowanego obecnie przez Dziennik Gazeta Prawna.

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górnicznym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA, pani Sapota zajmuję kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Pani Sapota objęła to stanowisko w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych.

Pani Sapota otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.   

Łukasz Sosnowski: prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux. Prezes Fundacji ProKarton zajmującej się edukacją ekologiczną i promowaniem kartonów do płynnej żywności. Założyciel firmy doradczej GOZ WORLD, gdzie doradza jak najlepiej wdrażać Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym w polskich realiach gospodarczych. Wcześniej, przez wiele lat związany z administracją rządową, koordynator tworzenia strategicznych ram wdrażania GOZ w Polsce, autor regulacji dot. czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

dr inż. Anna Kozera-Szałkowska – menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska od 2007 r., gdzie odpowiada m.in. za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), ukończyła także Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundacje Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Pracowała m.in. jako dziennikarz i redaktor prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżer ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

dr inż. Kazimierz Borkowski – od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od ponad dwudziestu lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Agata jest entuzjastką cyrkularności, praktykiem rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju, od wielu lat zajmuje się CSR. Z IKEA współpracuje od 2009 roku; zajmowała się wdrażaniem standardów ekologicznych, kampaniami i inicjatywami społecznymi z zakresu CRM, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem uczestnictwa i dialogu ze społecznościami lokalnymi w inwestycjach komercyjnych IKEA. W ciągu ostatnich 3 lat prowadziła w Polsce projekt Circular IKEA, koncentrujący się na innowacjach, rozwoju usług i działań o charakterze cyrkularnym, w tym na przedłużeniu żywotności produktów wyposażenia wnętrz i koncepcji Meble jako Usługa (Furniture as a service). Od sierpnia 2020 roku jest Menedżerem ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska, odpowiedzialnym za pogłębianie integracji pozytywnej strategii IKEA People & Planet Positive w ramach organizacji.

 

Ran Sharon jest prezesem i dyrektorem generalnym w Clariter – globalnej firmie z branży zielonych innowacji, która stworzyła rewolucyjne rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych kończące cykl życia plastiku. Założyciel Kornelius Group i współtwórca IIF (Internetowego Funduszu Inwestycyjnego). Zawodowo aktywny w Polsce, Republice Południowej Afryki, USA, Luksemburgu i Izraelu.

Doktor nauk prawnych i politycznych (z wyróżnieniem) na węgierskim ELTE University. Absolwent programu YPO/LBS na Alumni of London Business School oraz YPO/HBS na Alumni of Harvard Business School. Członek Young President Organization i laureat Global Best of the Best Award. Wykładał na Harvardzie, London Business School (LBS) oraz innych uczelniach na temat przedsiębiorczości, zielonego biznesu oraz skutecznego networkingu.

Grzegorz Lada posiada bogate doświadczenie w dziedzinie business development oraz zarządzania projektami. Był zaangażowany w realizację różnorodnych projektów w branżach: telekomunikacyjnej, IT, zielonych energii oraz czystych technologii. Do Clariter dołączył w 2009 roku w ramach rozwoju biznesu w Polsce. Odpowiada za szereg obszarów, począwszy od opracowania lokalnej strategii, skończywszy na realizacji przedsięwzięć. Wcześniej zajmował się projektami infrastrukturalnymi, a także odpowiadał za negocjacje z partnerami strategicznymi.

Grzegorz Lada posiada dyplom magistra elektroniki i informatyki Politechniki Warszawskiej oraz dyplom MBA uzyskany tamże.generalny Clariter – globalnej firmy zajmującej się technologiami ekologicznymi, której własna technologia zapewnia innowacyjne rozwiązanie problemu odpadów plastikowych na świecie.

Dina Epifanova jest Kierownikiem ds. Transformacji Zrównoważonego Rozwoju w Tetra Pak dla krajów RUBECCA (Europa Wschodnia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kaukaz i Azja Środkowa) i prowadzi program zmian klimatycznych w regionie Europy i Azji Środkowej. Jej obszary zainteresowania obejmują zrównoważone łańcuchy dostaw, innowacje w dziedzinie opakowań, zwiększanie udziału materiałów odnawialnych i recyklingu, rozwiązania przyjazne dla klimatu, w tym polimery pochodzenia roślinnego, sprzęt i usługi przyjazne dla środowiska, a także wspieranie partnerów Tetra Pak w osiąganiu ich strategicznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przed dołączeniem do Tetra Pak Dina zdobyła bogate doświadczenie w firmie Chr.Hansen, współpracując z firmami z branży mleczarskiej, mięsnej i innych branż spożywczych, a także z firmami z branży FMCG i handlu detalicznego w MARS PetCare.

Frédéric Guichard – od października 2017 kieruje firmą Żywiec Zdrój S.A. jako Prezes Zarządu. W Polsce pełni również funkcję integratora spółek DANONE.

Z DANONE związany jest od 1999 roku, w tym z branżą wód butelkowanych od 2009 roku. Karierę w tym segmencie rozpoczął jako Dyrektor Marketingu odpowiedzialny za wody niegazowane, a następnie również gazowane w ramach takich marek, jak Evian czy Volvic. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Evian Volvic International. Ukończył studia inżynierskie w Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers oraz marketing i komunikację w Ecole Supérieure de Commerce w Paryżu.

Marek Sumiła jest ekspertem w obszarze rozwoju biznesu oraz zespołów. Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie w branży FMCG, z sukcesami budując, w sposób zrównoważony, silną pozycje marek na rynkach. Marek jest absolwent Wydziału Zarządzenie i Ekonomia na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego programu Master, Banking & Finance w NEOMA Rouen Business School.

Z grupą spółek DANONE związany jest od 2000 roku. Pracował, a następnie kierował obszarem sprzedaży dla kategorii wody i napojów. Swoje umiejętności oraz wiedzę pogłębiał również pracując w paryskiej centrali Danone, a także zarządzając marką Alpro w regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria). W 2019 roku objął funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Alpro w Polsce, krajach bałtyckich i krajach nordyckich, a w 2020 roku został Dyrektorem Rynku Polska i Kraje Bałtyckie dla kategorii produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego. Marek jest przykładem lidera, który stawia na rozwój zespołów. Wierzy, że zysk jest narzędziem do rozwoju ludzi, a w dalszej kolejności do budowania silnego oraz odpowiedzialnego biznesu.

Gerhard Schmitt jest profesorem architektury informacyjnej w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu (ETH Zurych) i dyrektorem Centrum Singapur-ETH w Singapurze.

Jego praca skupia się na definiowaniu i projektowaniu architektury informacyjnej (iA) jako kolejnego poziomu projektowania architektury wspomaganej komputerowo (CAAD). W centrum jego badań znajduje się stworzenie platformy symulacji, wizualizacji i interakcji dla Future Cities Laboratory (FCL), która skupia się na rozwoju inteligentnych systemów wspomagających projektowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. 

W latach 1998 – 2008 pełnił funkcję wiceprezesa ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu ETH Zurych. Kierował rozwojem strategii i planowania ETH we współpracy z 16 wydziałami naukowymi i administracją centralną. W 2000 r. zainicjował rozwój trzeciego, wirtualnego kampusu o nazwie ETH World z międzynarodowym konkursem na plan generalny. 

W 2003 r. prof. Schmitt zainicjował koncepcję Miasta Nauki, nowego kampusu ETH w Zurychu, rewolucyjnej wymiany między ETH Zurych i społeczeństwem. W 2007 r. zainicjował on przejście ETH Science City do kampusu o zerowej emisji dwutlenku węgla. Wysiłki prof. Schmitta na rzecz rozwoju i przekształcenia ETH Science City przyniosły mu w 2010 r. nagrodę European Culture of Science Award.

Paulina jest odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie programem zrównoważonego rozwoju w ramach wizji „Jedna planeta”. Jedno zdrowie” w firmach DANONE: podstawowe produkty mleczarskie i roślinne (Danone), wody (Żywiec Zdrój) oraz specjalistyczne żywienie (Nutricia). Paulina jest odpowiedzialna nie tylko za Polskę, ale również za kraje bałtyckie, Nordickie i Europę Środkową. Głównym celem Pauliny jest prowadzenie działań związanych z okrągłą agendą i rewolucją żywnościową DANONE oraz rozwijanie współpracy z zewnętrznymi interesariuszami w celu przyspieszenia wdrażania okrągłych i regenerujących modeli biznesowych. Paulina ma 16 lat doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wcześniej pracowała jako konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte i PwC, pomagając klientom z różnych branż we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęła swoją karierę w UNDP (United Nations Development Programme).

Kamil Mirowski odpowiada za sprawy publiczne, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w Grupie Żywiec – jednej z wiodących firm piwowarskich w Polsce. Pasjonat polityki i spraw politycznych.

Tomasz Jamroz – Dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej w MSZ RP. Wcześniej był odpowiedzialny za współpracę technologiczną w tym samym dziale, a wcześniej przez 5 lat przebywał w Japonii, pełniąc funkcję I. sekretarza, a następnie doradcy ds. energii i współpracy naukowo-technicznej w Ambasadzie RP w Tokio. W latach 2007-2012 pracował w Departamencie Azji i Pacyfiku w MSZ. Studiował w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim (japonistyka). Interesuje się transmigracją materii i różnymi aspektami GOZ.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.   

Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności.

Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.

Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku,  od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.  W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

all reddit replica rolex incorporates much effort from a set of superior craftsmen.
Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group