• 16 października

    Mazovia Circular Congress

Prelegenci

Prelegenci |Circular Week 2020

Freek van Eijk jest dyrektorem generalnym Holland Circular Hotspot. Fundacja Holland Circular Hotspot (HCH) jest publiczno-prywatną inicjatywą, która chce urzeczywistnić Circular Economy poprzez dzielenie się holenderską wiedzą i innowacjami oraz stymulować międzynarodowe partnerstwa poprzez łączenie rządów, instytucji wiedzy i przedsiębiorstw.  HCH tworzy i wzmacnia możliwości eksportowe i inwestycyjne Circular Economy, stymuluje wymianę wiedzy i jednocześnie przyspiesza osiąganie celów społecznych, takich jak paryskie cele klimatyczne i SDG.

Freek van Eijk jest również wiceprzewodniczącym Cyrkla i Delty Biobased (CBBD), sojuszu holenderskich prowincji, przedsiębiorstw i centrów wiedzy w regionie delty prowincji Brabancji Północnej, Zelandii i Holandii Południowej. Wspólnie jesteśmy pionierami zrównoważonej gospodarki okrężnej i opartej na biologii. CBBD wspiera inicjatywy mające na celu wykorzystanie biomasy jako surowca w przemyśle chemicznym, budowlanym i opakowaniowym.

Jest jednym z ważniejszych holenderskich ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami i gospodarki cyrkulacyjnej (CE) oraz częstym członkiem jury w zakresie wyzwań związanych z innowacją. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego firmy Acceleratio.

Wcześniej przez ponad dekadę pracował jako dyrektor ds. strategii i PA w międzynarodowym koncernie SUEZ oraz jako członek zarządu w Holenderskim Stowarzyszeniu Gospodarki Odpadami, Fundacji Społeczeństwa i Przedsiębiorczości (SMO) i działał jako Sherpa unijnego partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/freekvaneijk

E: freek.vaneijk@hollandcircularhotspot.nl

M: +31651080847

Prelegenci | Circular Week 2020

Ton van der Giessen jest dyrektorem generalnym Van Werven, holenderskiej firmy rodzinnej działającej w branży podczerwieni i recyklingu. Jednym z działań w zakresie recyklingu jest recykling pokonsumenckich tworzyw sztucznych twardych. Van Werven Plastic Recycling wykorzystuje zakłady recyklingu w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce.

Ton van der Giessen jest również przewodniczącym holenderskiej organizacji branżowej BRBS Recycling, wiceprzewodniczącym PCEP (Polyolefin Circular Economy Platform), wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Holland Circular Hotspot oraz członkiem zarządu holenderskiej organizacji branżowej Waste Transport.

Z ponad 40-letnim doświadczeniem jest jednym z bardziej zaawansowanych ekspertów w dziedzinie zarządzania odpadami i recyklingu.

Wcześniej pracował na kilku stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się odpadami, takich jak Van Gansewinkel, WATCO i SUEZ.

Prelegenci | Circular Week

Zrealizowanie punktu zwrotnego w kierunku nowej gospodarki do 2025 r.: taka jest misja CSR Holandia (MVO Nederland). Jako Dyrektor ds. Biznesu i Polityki jestem odpowiedzialny za zespół, który współpracuje z czołowymi firmami w celu realizacji tej nowej gospodarki. Poprzez tworzenie projektów innowacyjnych i koalicji, które umożliwiają tworzenie przyjaznych dla klimatu, okrężnych i/lub integracyjnych modeli biznesowych, ustalanie corocznego programu zrównoważonego biznesu oraz lobbowanie na rzecz polityki i instytucji finansowych, aby stworzyć odpowiednie warunki do tego, by stały się one głównym nurtem.

Przed podjęciem pracy w CSR Netherlands pracowałem jako konsultant zarządzający ds. zrównoważonego rozwoju w Capgemini, prowadziłem małą firmę konsultingową przez 6 lat i miałem karierę w Królewskim Holenderskim Korpusie Piechoty Morskiej. Zrównoważona przedsiębiorczość jest dla mnie synonimem udanej przedsiębiorczości; ciągłego doskonalenia procesu innowacji, współpracy i realizacji.

Publikacje (głównie holenderskie):

Circulair (ver)bouwen in 4 stappen

De circulaire economie – een routekaart voor transformatie van de maakindustrie

Ondernemen in de circulaire economie – nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

The Circular Economy Index of Dutch Businesses

15 mythes over circulair ondernemen

Blog:

http://blog.mvonederland.nl/author/michel-schuurman/

Prelegenci | Circular Week
Tamara Streefland prowadzi program Circular Cities w Metabolic, firmie doradczej i think tanku koncentrującej się na rozwiązywaniu globalnych problemów zrównoważonego rozwoju i rozwoju gospodarki obiegowej. Tamara pracowała nad szeroką gamą projektów dotyczących odporności miast, koncentrujących się na ekologii wody, sektorze transportu towarowego, systemach utylizacji odpadów i energii odnawialnej w miastach takich jak Amsterdam i Nowy Jork. Jej doświadczenie jako naukowca zajmującego się badaniem Ziemi, w połączeniu z doświadczeniem w analizie opartej na danych, wspólnym projektowaniu i myśleniu systemowym, stworzyło podstawę dla kreatywnych i wykonalnych strategii pomagających miastom w przechodzeniu na bardziej zrównoważone i okrężne modele..

Dion zdobył 20 lat doświadczenia w produkcji, rozwoju i pozyskiwaniu produktów z jeansu. W 2015 roku Dion wraz z żoną został współwłaścicielem MUD Jeans. Zmotywowani możliwościami, jakie oferują nowoczesne innowacje, znaleźli idealne połączenie z koncepcją biznesową MUD Jeans. Obecnie są oni w stanie wykorzystać do 40% dżinsów pochodzących z recyklingu w swoich nowych tkaninach dżinsowych. W nadchodzącym roku celem jest osiągnięcie 100%. Ponadto marka znana jest z tego, że jako pierwsza firma na świecie oferuje konsumentom model abonamentowy dla dżinsów – Lease A Jeans.

Karin jest liderem Circular Economy Forum Austria, wielostronnej inicjatywy promującej wymianę i dalszy rozwój wiedzy, pomysłów i wdrożeń na poziomie korporacyjnym poprzez identyfikację potencjalnych synergii pomiędzy przedsiębiorstwami, polityką, nauką, badaniami i wzornictwem. Karin posiada rozległe międzynarodowe doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego i zaangażowania interesariuszy oraz silne zaplecze akademickie w zakresie komunikacji i psychologii.

Jako członek zarządu Global Compact Network Austria, jest mocno zaangażowana w zmiany systemowe na wszystkich poziomach w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Karin jest również dyrektorem naukowym programu magisterskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania, a także wykłada na temat zrównoważonych finansów i regenerujących modeli biznesowych na kilku uniwersytetach nauk stosowanych.

Oriana Romano jest kierownikiem wydziału ds. zarządzania wodą i gospodarki cyrkulacyjnej, polityki miejskiej oraz wydziału ds. zrównoważonego rozwoju Centrum Przedsiębiorczości OECD, MŚP, Regionów i Miast. W 2018 r. zainicjowała program “Ekonomia i zarządzanie gospodarką cyrkulacyjną w miastach”, który wspiera miasta i regiony w opracowywaniu i wdrażaniu strategii gospodarki cyrkulacyjnej. Zorganizowała okrągły stół OECD w sprawie gospodarki obiegowej w miastach i regionach, skupiający ponad 100 zainteresowanych stron z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Przed dołączeniem do OECD w 2013 r. była asystentką badawczą i wykładowcą akademickim w dziedzinie ekonomii środowiskowej w “Centre for International Business and Sustainability” (CIBS), London Metropolitan University (Londyn, Wielka Brytania) oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu “L’Orientale” (Neapol, Włochy). Posiada doktorat z zakresu “Instytucji, Ekonomii i Prawa Usług Publicznych”.

Agnieszka jest Prezesem Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

Ashleigh McLennan jest pracownikiem ICLEI – Local Governments for Sustainability. Ashleigh pracuje nad szeregiem europejskich projektów dotyczących zrównoważonych zamówień i gospodarki obiegowej, w tym współtworzy broszurę Komisji Europejskiej “Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki obiegowej” oraz wspiera praktyków zamówień publicznych poprzez Helpdesk Komisji Europejskiej na rzecz ekologicznych zamówień publicznych.  Posiada tytuł magistra zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie we Freiburgu oraz tytuł magistra geografii na Uniwersytecie w Edynburgu. Zanim dołączyła do ICLEI, Ashleigh pracowała dla Szkockiej Rady Rozwoju i Przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki obiegowej, rozwoju umiejętności i reformy zamówień publicznych.

Petra jest profesjonalistą w dziedzinie sprzedaży z 19-letnią historią w branży odzieżowej, medialnej i hotelarskiej. Kompetentna w zakresie operacji sprzedaży, operacji biurowych, public relations i planowania imprez. Od 2015 roku jest współwłaścicielem MUD Jeans – pierwszej na świecie cyrkularnej marki dżinsowej.  Dedykowana zmianie tradycyjnego, linearnego sposobu  w zrównoważony, cyrkularny sposób prowadzenia biznesu. 

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, koordynator wspólnych z Deloitte studiów podyplomowych “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w ALK. Członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących etyki i odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu” (2013), „Kręgosłup moralny firmy” (Thinktank, 2013). Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007). Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm (od 2007) – publikowanego obecnie przez Dziennik Gazeta Prawna.

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górnicznym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA, pani Sapota zajmuję kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Pani Sapota objęła to stanowisko w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych.

Pani Sapota otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.   

Łukasz Sosnowski: prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux. Prezes Fundacji ProKarton zajmującej się edukacją ekologiczną i promowaniem kartonów do płynnej żywności. Założyciel firmy doradczej GOZ WORLD, gdzie doradza jak najlepiej wdrażać Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym w polskich realiach gospodarczych. Wcześniej, przez wiele lat związany z administracją rządową, koordynator tworzenia strategicznych ram wdrażania GOZ w Polsce, autor regulacji dot. czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

dr inż. Anna Kozera-Szałkowska – menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska od 2007 r., gdzie odpowiada m.in. za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), ukończyła także Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundacje Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Pracowała m.in. jako dziennikarz i redaktor prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżer ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

dr inż. Kazimierz Borkowski – od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od ponad dwudziestu lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Agata jest entuzjastką cyrkularności, praktykiem rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju, od wielu lat zajmuje się CSR. Z IKEA współpracuje od 2009 roku; zajmowała się wdrażaniem standardów ekologicznych, kampaniami i inicjatywami społecznymi z zakresu CRM, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem uczestnictwa i dialogu ze społecznościami lokalnymi w inwestycjach komercyjnych IKEA. W ciągu ostatnich 3 lat prowadziła w Polsce projekt Circular IKEA, koncentrujący się na innowacjach, rozwoju usług i działań o charakterze cyrkularnym, w tym na przedłużeniu żywotności produktów wyposażenia wnętrz i koncepcji Meble jako Usługa (Furniture as a service). Od sierpnia 2020 roku jest Menedżerem ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska, odpowiedzialnym za pogłębianie integracji pozytywnej strategii IKEA People & Planet Positive w ramach organizacji.

 

Ran Sharon jest prezesem i dyrektorem generalnym w Clariter – globalnej firmie z branży zielonych innowacji, która stworzyła rewolucyjne rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych kończące cykl życia plastiku. Założyciel Kornelius Group i współtwórca IIF (Internetowego Funduszu Inwestycyjnego). Zawodowo aktywny w Polsce, Republice Południowej Afryki, USA, Luksemburgu i Izraelu.

Doktor nauk prawnych i politycznych (z wyróżnieniem) na węgierskim ELTE University. Absolwent programu YPO/LBS na Alumni of London Business School oraz YPO/HBS na Alumni of Harvard Business School. Członek Young President Organization i laureat Global Best of the Best Award. Wykładał na Harvardzie, London Business School (LBS) oraz innych uczelniach na temat przedsiębiorczości, zielonego biznesu oraz skutecznego networkingu.

Grzegorz Lada posiada bogate doświadczenie w dziedzinie business development oraz zarządzania projektami. Był zaangażowany w realizację różnorodnych projektów w branżach: telekomunikacyjnej, IT, zielonych energii oraz czystych technologii. Do Clariter dołączył w 2009 roku w ramach rozwoju biznesu w Polsce. Odpowiada za szereg obszarów, począwszy od opracowania lokalnej strategii, skończywszy na realizacji przedsięwzięć. Wcześniej zajmował się projektami infrastrukturalnymi, a także odpowiadał za negocjacje z partnerami strategicznymi.

Grzegorz Lada posiada dyplom magistra elektroniki i informatyki Politechniki Warszawskiej oraz dyplom MBA uzyskany tamże.generalny Clariter – globalnej firmy zajmującej się technologiami ekologicznymi, której własna technologia zapewnia innowacyjne rozwiązanie problemu odpadów plastikowych na świecie.

Dina Epifanova jest Kierownikiem ds. Transformacji Zrównoważonego Rozwoju w Tetra Pak dla krajów RUBECCA (Europa Wschodnia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kaukaz i Azja Środkowa) i prowadzi program zmian klimatycznych w regionie Europy i Azji Środkowej. Jej obszary zainteresowania obejmują zrównoważone łańcuchy dostaw, innowacje w dziedzinie opakowań, zwiększanie udziału materiałów odnawialnych i recyklingu, rozwiązania przyjazne dla klimatu, w tym polimery pochodzenia roślinnego, sprzęt i usługi przyjazne dla środowiska, a także wspieranie partnerów Tetra Pak w osiąganiu ich strategicznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przed dołączeniem do Tetra Pak Dina zdobyła bogate doświadczenie w firmie Chr.Hansen, współpracując z firmami z branży mleczarskiej, mięsnej i innych branż spożywczych, a także z firmami z branży FMCG i handlu detalicznego w MARS PetCare.

Frédéric Guichard – od października 2017 kieruje firmą Żywiec Zdrój S.A. jako Prezes Zarządu. W Polsce pełni również funkcję integratora spółek DANONE.

Z DANONE związany jest od 1999 roku, w tym z branżą wód butelkowanych od 2009 roku. Karierę w tym segmencie rozpoczął jako Dyrektor Marketingu odpowiedzialny za wody niegazowane, a następnie również gazowane w ramach takich marek, jak Evian czy Volvic. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Evian Volvic International. Ukończył studia inżynierskie w Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers oraz marketing i komunikację w Ecole Supérieure de Commerce w Paryżu.

Marek Sumiła jest ekspertem w obszarze rozwoju biznesu oraz zespołów. Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie w branży FMCG, z sukcesami budując, w sposób zrównoważony, silną pozycje marek na rynkach. Marek jest absolwent Wydziału Zarządzenie i Ekonomia na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego programu Master, Banking & Finance w NEOMA Rouen Business School.

Z grupą spółek DANONE związany jest od 2000 roku. Pracował, a następnie kierował obszarem sprzedaży dla kategorii wody i napojów. Swoje umiejętności oraz wiedzę pogłębiał również pracując w paryskiej centrali Danone, a także zarządzając marką Alpro w regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria). W 2019 roku objął funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Alpro w Polsce, krajach bałtyckich i krajach nordyckich, a w 2020 roku został Dyrektorem Rynku Polska i Kraje Bałtyckie dla kategorii produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego. Marek jest przykładem lidera, który stawia na rozwój zespołów. Wierzy, że zysk jest narzędziem do rozwoju ludzi, a w dalszej kolejności do budowania silnego oraz odpowiedzialnego biznesu.

Gerhard Schmitt jest profesorem architektury informacyjnej w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu (ETH Zurych) i dyrektorem Centrum Singapur-ETH w Singapurze.

Jego praca skupia się na definiowaniu i projektowaniu architektury informacyjnej (iA) jako kolejnego poziomu projektowania architektury wspomaganej komputerowo (CAAD). W centrum jego badań znajduje się stworzenie platformy symulacji, wizualizacji i interakcji dla Future Cities Laboratory (FCL), która skupia się na rozwoju inteligentnych systemów wspomagających projektowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. 

W latach 1998 – 2008 pełnił funkcję wiceprezesa ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu ETH Zurych. Kierował rozwojem strategii i planowania ETH we współpracy z 16 wydziałami naukowymi i administracją centralną. W 2000 r. zainicjował rozwój trzeciego, wirtualnego kampusu o nazwie ETH World z międzynarodowym konkursem na plan generalny. 

W 2003 r. prof. Schmitt zainicjował koncepcję Miasta Nauki, nowego kampusu ETH w Zurychu, rewolucyjnej wymiany między ETH Zurych i społeczeństwem. W 2007 r. zainicjował on przejście ETH Science City do kampusu o zerowej emisji dwutlenku węgla. Wysiłki prof. Schmitta na rzecz rozwoju i przekształcenia ETH Science City przyniosły mu w 2010 r. nagrodę European Culture of Science Award.

Paulina jest odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie programem zrównoważonego rozwoju w ramach wizji “Jedna planeta”. Jedno zdrowie” w firmach DANONE: podstawowe produkty mleczarskie i roślinne (Danone), wody (Żywiec Zdrój) oraz specjalistyczne żywienie (Nutricia). Paulina jest odpowiedzialna nie tylko za Polskę, ale również za kraje bałtyckie, Nordickie i Europę Środkową. Głównym celem Pauliny jest prowadzenie działań związanych z okrągłą agendą i rewolucją żywnościową DANONE oraz rozwijanie współpracy z zewnętrznymi interesariuszami w celu przyspieszenia wdrażania okrągłych i regenerujących modeli biznesowych. Paulina ma 16 lat doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wcześniej pracowała jako konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte i PwC, pomagając klientom z różnych branż we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęła swoją karierę w UNDP (United Nations Development Programme).

Kamil Mirowski odpowiada za sprawy publiczne, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w Grupie Żywiec – jednej z wiodących firm piwowarskich w Polsce. Pasjonat polityki i spraw politycznych.

Tomasz Jamroz – Dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej w MSZ RP. Wcześniej był odpowiedzialny za współpracę technologiczną w tym samym dziale, a wcześniej przez 5 lat przebywał w Japonii, pełniąc funkcję I. sekretarza, a następnie doradcy ds. energii i współpracy naukowo-technicznej w Ambasadzie RP w Tokio. W latach 2007-2012 pracował w Departamencie Azji i Pacyfiku w MSZ. Studiował w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim (japonistyka). Interesuje się transmigracją materii i różnymi aspektami GOZ.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.   

Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności.

Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.

Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku,  od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.  W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Scroll to Top
(c) 2021 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group