• 7 października 2022

    Mazovia Circular Congress

PRELEGENCI MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS 2022

prelegenci MCC (1)

Agata Czachórska jest entuzjastką cyrkularności, praktyczką rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju, od wielu lat zajmuje się CSR. Z IKEA współpracuje od 2009 roku; zajmowała się wdrażaniem standardów ekologicznych, kampaniami i inicjatywami społecznymi z zakresu CRM, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem uczestnictwa i dialogu ze społecznościami lokalnymi w inwestycjach komercyjnych IKEA. W ciągu ostatnich 3 lat prowadziła w Polsce projekt Circular IKEA, koncentrujący się na innowacjach, rozwoju usług i działań o charakterze cyrkularnym, w tym na przedłużeniu żywotności produktów wyposażenia wnętrz i koncepcji Meble jako Usługa (Furniture as a service). Od sierpnia 2020 roku jest Menedżerką ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska, odpowiedzialną za pogłębianie integracji pozytywnej strategii IKEA People & Planet Positive w ramach organizacji.

prelegenci MCC (2)

Anna Sapota jest wiceprezeską ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górnicznym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA, Anna Sapota zajmuje kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Anna Sapota objęła to stanowisko w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych.

Anna Sapota otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistry prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie. 

prelegenci MCC (3)

Agnieszka Sznyk jest Prezeską Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspertka od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

prelegenci MCC (5)

dr inż. Anna Kozera-SzałkowskaDyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), ukończyła także Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundacje Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Pracowała m.in. jako dziennikarka i redaktorka prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżerka ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

Prelegenci |Circular Week 2020

Freek van Eijk jest dyrektorem generalnym Holland Circular Hotspot. Fundacja Holland Circular Hotspot (HCH) jest publiczno-prywatną inicjatywą, która chce urzeczywistnić Circular Economy poprzez dzielenie się holenderską wiedzą i innowacjami oraz stymulować międzynarodowe partnerstwa poprzez łączenie rządów, instytucji wiedzy i przedsiębiorstw.  HCH tworzy i wzmacnia możliwości eksportowe i inwestycyjne Circular Economy, stymuluje wymianę wiedzy i jednocześnie przyspiesza osiąganie celów społecznych, takich jak paryskie cele klimatyczne i SDG.

Freek van Eijk jest również wiceprzewodniczącym Cyrkla i Delty Biobased (CBBD), sojuszu holenderskich prowincji, przedsiębiorstw i centrów wiedzy w regionie delty prowincji Brabancji Północnej, Zelandii i Holandii Południowej. Wspólnie jesteśmy pionierami zrównoważonej gospodarki okrężnej i opartej na biologii. CBBD wspiera inicjatywy mające na celu wykorzystanie biomasy jako surowca w przemyśle chemicznym, budowlanym i opakowaniowym.

Jest jednym z ważniejszych holenderskich ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami i gospodarki cyrkulacyjnej (CE) oraz częstym członkiem jury w zakresie wyzwań związanych z innowacją. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego firmy Acceleratio.

Wcześniej przez ponad dekadę pracował jako dyrektor ds. strategii i PA w międzynarodowym koncernie SUEZ oraz jako członek zarządu w Holenderskim Stowarzyszeniu Gospodarki Odpadami, Fundacji Społeczeństwa i Przedsiębiorczości (SMO) i działał jako Sherpa unijnego partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/freekvaneijk

E: freek.vaneijk@hollandcircularhotspot.nl

M: +31651080847

Schnell

Alberto Arroyo Schnell jest  kierownikiem departamentu Polityki i Programów w Europejskim Biurze Regionalnym Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Zainicjował i przewodniczy Leadership Group on Biodiversity and Climate of the European Circular Economy Stakeholder Platform. Od ponad 15 lat piastuje czołowe stanowiska w polityce środowiskowej UE, wcześniej przewodniczył  i kierował europejską pracą na rzecz bioróżnorodności w WWF.

Jego obecne zainteresowania obejmują współpracę z kluczowymi sektorami związanymi z różnorodnością biologiczną i przyrodą, na które wywiera ona wpływ lub korzystanie z nich, w celu znalezienia sposobów na wspólne osiągnięcie celów środowiskowych i zapewnienie odpowiedzialności za te cele przez wszystkie zainteresowane strony. Doświadczenie zdobywał również w dziedzinie w inżynierii leśnej

prelegenci MCC (2)

Andrea Liverani jest głównym specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju w Departamencie Ochrony Środowiska Banku Światowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach, polityce, a także wsparciu finansowym i doradczym dla rządów, z których większość koncentruje się na kwestiach zrównoważenia środowiskowego i zmian klimatycznych. Przed dołączeniem do Banku pracował dla Sekretariatu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, a wcześniej piastował stanowiska w rządzie, w środowisku akademickim i jako ekspert-doradca.  Doktorat i tytuł magistra  obronił w London School of Economics.

prelegenci MCC (1)

Simone Maccaferri uzyskał tytuł doktora europejskiego z mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech.
Jest doświadczonym menedżerem z 10-letnim doświadczeniem w rozwoju badań, zarządzaniu interesariuszami, nawiązywaniu kontaktów, wspieraniu polityki i public relations w dziedzinie biogospodarki, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pracuje na styku środowiska akademickiego, przemysłu i kształtowania polityki i ma silną pasję do wspólnych badań i międzysektorowej, transdyscyplinarnej współpracy jako klucza do osiągnięcia ambitnych celów zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.
Simone jest obecnie starszym doradcą badawczym w sektorze biogospodarki w dziale usług wsparcia badań na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie przyczynił się do zakwalifikowania Uniwersytetu Bolońskiego jako pierwszego uniwersytetu włoskiego pod względem zdolności do zdobywania funduszy UE w sektorze biogospodarki. Simone reprezentuje obecnie Uniwersytet Boloński w szeregu inicjatyw, takich jak m.in. Europejski Uniwersytet Biogospodarki, FOODforce, EIT Food.

prelegenci MCC (1)

Rozpoczął pracę na stanowisku radcy ekonomicznego w Ambasadzie Holandii w Polsce w lutym 2019 roku. Od 1998 roku pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Najpierw w Departamencie ONZ, a następnie jako dyplomata na Sri Lance i Genewie. Wrócił do ministerstwa w Hadze w 2007 roku i był zaangażowany w: negocjacje klimatyczne, operacje pokojowe  jako starszy ekspert i menedżer. Obecnie skupia się na  promocji handlu i polityce gospodarczej, propagując holenderskie interesy biznesowe i cele zrównoważonego rozwoju.  

Matthew

Matthew Fraser pracuje w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym od ponad 10 lat, doradzając przedsiębiorstwom, miastom i rządom krajowym. Jest odpowiedzialny za ustalanie agendy badawczej Circle Economy i kieruje inicjatywą Circularity Gap Reporting. Motywuje go wykorzystywanie danych do budowanie obrazu przyszłej gospodarki i zapewniania dobrobytu naszej planecie.

prelegenci MCC

Einar Kleppe Holthe jest prezesem i założycielem Natural State studia z siedzibą w Oslo, specjalizującego się w zarządzaniu zmianą i tworzeniu wartości. Holthe jest również Partnerem Zarządzającym Nordic Circular Hotspot i głównym strategiem w rozwoju projektu. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju rynku, Holthe zbudowała i zrealizowała wiele dużych projektów rozwojowych w sektorach publicznym i prywatnym, takich jak Innovation Cluster Arena Oslo, międzynarodowa strategia marki dla miasta Oslo, a także kilka miejskich projektów rozwojowych. Przed podjęciem pracy w Natural State Holthe przez 12 lat był dyrektorem generalnym Stockfleths AS, co doprowadziło go do przejęcia i zmiany marki Fuglen (Oslo, Tokio). Jest także założycielem Norwegian Icons, programu promocji norweskiego przemysłu meblarskiego.

helena

Helena O’Rourke-Potocki dołączyła do ICLEI Europe jako specjalista ds. gospodarki o obiegu zamkniętym i ds. zamówień w lutym 2022 r. Przygotowuje ekspertyzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zamówień publicznych w obiegu zamkniętym w ramach różnych projektów, takich jak między innymi CityLoops, BUS Go-Circular i Intelligent Cities Challenge.Wcześniej pracowała jako specjalista ds. badań nad polityką w Fundacji Ellen MacArthur, gdzie analizowała polityki związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i opracowała ramy zamówień publicznych o obiegu z dla władz miejskich.Pracowała również nad polityką środowiskową i regionalną w European Policy Centre, think-tanku z siedzibą w Brukseli, DG REGIO, Politico Europe oraz byłym polskim Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Oprócz pracy etatowej była zaangażowana w szereg inicjatyw, w tym: współtworzyła kampanię London Car Free Day w 2017 roku. Posiada tytuł magistra środowiska i rozwoju z London School of Economics and Political Science (LSE) oraz licencjat z nauk politycznych i geografii z Trinity College Dublin. Studiowała również na Uniwersytecie Karola w Pradze w ramach wymiany Erasmus.

prelegenci MCC

Robert Chciuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Wodach Polskich, od 1 kwietnia 2020 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Robert Chciuk 15 marca 2022 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

all reddit replica rolex incorporates much effort from a set of superior craftsmen.
Scroll to Top
(c) 2022 Circular Week 2020   |   wykonanie: BRND Group